شناسایی مخاطرات به روش JHA

کلیات:
شناسایی خطرات شغلی (JHA) روشی سيستماتيک جهت شناسايی خطرات و ارزيابی ريسك های مشاغل و به منظور ارائه اقدامات كنترلی مناسب می باشد. در اين روش هر مرحله از شغل به دقت بررسی می شود ، خطرات بالقوه هر مرحله شناسايی و ارزيابی می گردند و بهترين راه حل كنترلی جهت حذف يا كاهش خطرات ارائه می گردد روش JHA برای مراحل راه اندازی و مراحل بعد از آن مناسب می باشد.
اين روش به نام های JSA ،THA، SJA معروف است.

هدف از مطالعات JHA:
هدف اصلی از اجراي اين تكنيک يافتن روشی ايمن جهت انجام شغل و پيشگيری ازحوادث می باشد.

روش انجام JHA:
در ارزیابی خطرات شغلی، باید تیمی متشکل از یک سرپرست، کارگر با تجربه، کارشناس ایمنی و بهداشت به منظور شناسایی و ارزیابی خطرات هر شغل تشکیل گردد.

اجرای مطالعات JHA به 4 مرحله زير تقسيم می شود (شکل 1):

1. شكستن شغل به مراحل یا وظایف کاری:
پس از انتخاب يك شغل، مراحل مختلف انجام آن شغل مشخص در يک کاربرگ JHA تكميل گردد.


2. شناسايي خطرات موجود در هر مرحله:
در اين مرحله خطرات موجود يا بالقوه مرتبط با هر شغل از جمله مواد، تجهيزات نوع انجام کار، عوامل فيزيکی ترکيبات شيميايي و ... مورد استفاده شناسايی و تعيين می شوند.


3. ارزيابی ريسك:
به منظور اولويت بندی ريسک ها و اقدامات كنترلی در اين مرحله خطرات شناسايی شده طبقه بندی می شوند. جهت انجام اين مرحله ، عموما 2 پارامتر احتمال وقوع يك حادثه و شدت پيامد بايد مشخص گردند. سپس جداول شدت و احتمال وقوع حادثه درهم ادغام تا ماتريس ريسک بدست آيد و درنهايت براساس شاخص ريسک تصميم گيری می شود.


4. ارائه اقدامات كنترلی:
براساس ارزيابی ريسک ها و اولويت بندی آنها اقدامات كنترلی ارائه می گردد و باتوجه به طبقه بندی ريسک ها مي توان مطمئن شد كه اقدامات كنترلی به صورت موثر اعمال می شوند.

 

 JHA.1
شکل 1: مراحل انجام JHA
      

 JHA.3

   شکل 2: نمونه ای از کاربرگ JHA

 

 مزایا:

    - اين روش برای بخش هايی که در آن فعاليت انسان نقش اساسی ايفا می کند کاربرد دارد.
    - با استفاده از اين روش می توان نيازهای آموزش ايمنی كاركنان را تعيين نمود.
    - از JHA می توان در تدوين يک برنامه مديريت ايمنی و پيشگيری از حوادث بهره جست.
    - از این روش جهت انتخاب وسايل حفاظت فردی، دستورالعمل های کاری، تعیین آموزش های مورد نياز می توان استفاده كرد.

 

معایب:  

    - این روش براي بررسي مشاغل مناسب است اما نمی تواند برای تمام فرآيند توليد و تجهیزات کاربرد داشته باشد.
    - روش JHA به دليل پرداختن به جزييات وظايف، مواد و تجهيزات هر شغل بسیار مفصل بوده و گزارش های حجیمی دارد.

 

ارتباط با ما

دفتر مرکزی:

تهران، خیابان دستگردی (ظفر)، بین مدرس و آفریقا، پلاک 290، واحد 3

پست الکترونیک:

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تلفکس:

88871504 - 88871527

88871531 - 88871547

پروفایل شرکت

AIPCECO's Introduction Package

زمینه های فعالیت شرکت

انجام مطالعات HAZOP, HAZID, FMEA, JSA
پیاده ‏سازی SIL Assessment, SIL Verification, RAM, LOPA, FTA
استقرار سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
تحلیل شکاف سیستم مدیریت ایمنی فرآیند (PSM Gap Analysis)
بازنگری ایمنی پیش‏ راه‏ اندازی (PSSR)
کاستي‏ سنجي سيستم مديريت HSE
انجام مطالعات مهندسی پوشش ضد حریق (Fireproofing)
طراحی سیستم ‏های اعلان حریق، اطفاء حریق و کولینگ
تدوین کلیه مدارک مهندسی در حوزه ایمنی و آتش‏نشانی
ارزیابی کمی و کیفی ریسک حریق در ساختمان‌ها، انبارها و واحدهای فرآیندی
مدلسازی پیامد حوادث فرآیندی با استفاده از نرم ‏افزار PHAST
مدلسازی پیامد حوادث فرآیندی با استفاده از متدهاي CFD
ارزیابی کمی ریسک (QRA)
استاندارد نمودن Dike Walls
تدوین طرح واکنش در شرایط اضطراری (ERP)
ارزیابی ساختمان‏‏ها در برابر انفجار (Blast Study)
برگزاری دوره‏ های آموزشی تخصصی حوزه مهندسی ایمنی

عضویت در خبرنامه

JoomShaper