شماره

عنوان پروژه

نام کارفرما

مطالعات انجام شده

سال انجام

328 مناطق عملیاتی تحت پوشش شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی HAZard and OPerability (HAZOP) 1398
327 پروژه بارگيري مخازن شش‏گانه ترمينال نفتي و سيستم يکپارچه خط لوله انتقال (از گورزين تا ديرستان در قشم) و فاز يک Tank Farm شرکت سرمايه گذاري نفت قشم شرکت سرمایه گذاری نفت قشم

HAZard and OPerability (HAZOP)

HAZard IDentification (HAZID)

1398
326  مجتمع پتروشیمی پردیس مجتمع پتروشیمی پردیس Emergency Response Plan 1398
325 مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان

Fireproofing Study

Fire Zone Spacing Study

1398
324 پروژه مسیر کنارگذر جدید برای شیر یکطرفه خط ارسالی متانول به مخازن سبز شرکت پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه HAZard and OPerability (HAZOP) 1398
323 پروژه کمپرسور BOG مخازن پالایش پارسیان سپهر شرکت مهندسی و طراحی همپا انرژی (هدکو) HAZard and OPerability (HAZOP) 1398
322 خطوط لوله اسید و اتان طرح پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس بخش B پروژه تأسیسات ماهشهر و خطوط لول شرکت فنی و ساختمانی تهران جنوب

HAZard and OPerability (HAZOP)

Safety Integrity Level (SIL)

1398
321 پروژه گام‏زدايي از خوراک PG اراک در PGH Plant مجتمع پتروشيمي تبريز شرکت ناموران پژوهش و توسعه

HAZard and OPerability (HAZOP)

Safety Integrity Level (SIL)

1398
320 واحدهای پلی اتیلن سنگین، الفین، SRU، یوتیلیتی و آفسایت مجتمع پتروشیمی ایلام مجتمع پتروشیمی ایلام

HAZard and OPerability (HAZOP)

SIL Verification

SIL Assessment

1398
319 خط لوله اتان ارسالی از پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس به پتروشیمی گچساران شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (PIDMCO)

HAZard IDentification (HAZID)

Quantitative Risk Assessment (QRA)

1398
318 پروژه احداث مجموعه تفکیک و تقویت فشار پارسی (آبسیلاب) به روش EPC شرکت بینک مکانیک

HAZard and OPerability (HAZOP) 

HAZard IDentification (HAZID)

1398
317 واحدهای یوتیلیتی و آفسایت مجتمع پتروشیمی مکران شرکت ناموران پژوهش و توسعه HAZard IDentification (HAZID) 1398
316 پروژه خط تخلیه سیلندر کلر مایع مجتمع پتروشیمی کارون مجتمع پتروشیمی کارون

HAZard and OPerability (HAZOP)

Safety Integrity Level (SIL)

1398
315 پروژه خط انتقال گاز بهبهان به گچساران شرکت پتروساديان

HAZard and OPerability (HAZOP) 

HAZard IDentification (HAZID)

1398
314 پروژه تانکهاي ذخيره نفت خام جاسک شرکت پترو اميد آسيا

HAZard and OPerability (HAZOP) 

HAZard IDentification (HAZID)

1398
313 پروژه احداث ترمینال و تاسیسات دریایی جاسک شرکت طرح نو اندیشان

HAZard and OPerability (HAZOP) 

HAZard IDentification (HAZID)

1398
312 خط لوله "32 انتقال گاز از فاز 14 به فاز 12 پارس جنوبی شرکت برنا تدبیر بهتا

HAZard and OPerability (HAZOP) 

HAZard IDentification (HAZID)

1398
311 پروژه بازیابی گاز فلر (FGR) پتروشیمی مارون شرکت هیربد نیرو

HAZard and OPerability (HAZOP)

1398
310 خط لوله و تاسیسات مترینگ اتان از پالایشگاه بید بلند 2 (Part B) به منطقه ویژه ماهشهر و واحد NF بندر امام
شرکت مارون مکانیک HAZard and OPerability (HAZOP) 1398
309 انبارهای مواد اولیه، قطعات و محصولات مجتمع پتروشیمی اروند مجتمع پتروشیمی اروند Improve the Safety Situation at the raw Materials and Product Warehousee 1398
308 پروژه ایستگاه شیر و تاسیسات مرتبط با پیگ رانی
مجتمع پتروشیمی مهاباد HAZard and OPerability (HAZOP)
1398
307 پکیج نیتروژن شرکت پالایش پارسیان سپهر گروه صنعتی هوایار HAZOP Report 1398
306  پروژه طرح توسعه میدان نفتی آبان و پایدار غرب شرکت مهندسین مشاور تهران رایمند 

HAZard and OPerability (HAZOP) 

HAZard IDentification (HAZID)

Safety Integrity Level (SIL)

Quantitative Risk Assessment (QRA)

Reliability, Availability, Maintainability (RAM)

ENVID Study

 1398
305  انشعاب "32 از IGAT 5 به واحد 170 فاز 14 پارس جنوبی  شرکت نیرپارس HAZard and OPerability (HAZOP)   1398 
304 خطوط صادراتی LPG، ایستگاه شیر و مسیر انتقال محصولات از سایت کارفرما تا ایستگاه شیر به شماره PPS-9712-213  شرکت پالایش پارسیان سپهر

HAZard and OPerability (HAZOP) 

HAZard IDentification (HAZID)

Safety Integrity Level (SIL)

Quantitative Risk Assessment (QRA)

 1398
303 انبار محصول مجتمع پتروشیمی لاله شرکت پتروشیمی لاله Design of Fire Alarm System at The Product Warehouse and Packing Section
1397
302 خط لوله انتقال آکریلونیتریل و بوتادین پتروشیمی پاد جم شرکت توسعه انرژی پتروالکتریک HAZard and OPerability (HAZOP) 1397
301 واحد متانول اردبیل شرکت آرتا انرژی

HAZard and OPerability (HAZOP)

1397
300 تأسیسات پایانه و مخازن ذخیره ‏سازی پایانه اکسیرشیمی شرکت پایانه اکسیرشیمی HAZard and OPerability (HAZOP) 1397
299 پکیج ‏های تولید هوا و نیتروژن پروژه بیدبلند II گروه صنعتی هوایار HAZard and OPerability (HAZOP) 1397
298 دستگاه سانتریفیوژ مدل SIGMA 1-14 شرکت آرمین شگرف FMEA Study 1397
297 تأسیسات CPF میدان نفتی آذر شرکت مهندسی و ساختمانی جهانپارس SIL Verification 1397
296 کل مجتمع پتروشیمی مهاباد مجتمع پتروشیمی مهاباد Job Hazard Analysis (JHA) 1397
294 پروژه طراحی ایستگاه تقلیل فشار گاز نیروگاه بعثت شرکت موننکو ایران

HAZard and OPerability (HAZOP)

HAZard IDentification (HAZID)

1397
293 واحد MPU مجتمع پتروشيمي شازند اراک شرکت فني و مهندسي سينا کنترل HAZard and OPerability (HAZOP) 1397
292 پروژه احداث حوضچه آبگير پالايشگاه فاز 14 پارس جنوبي مهندسین مشاور ساحل امید ایرانیان

HAZard and OPerability (HAZOP)

HAZard IDentification (HAZID)

1397
291 پکیج هیدروژن پالایشگاه نفت تبریز گروه صنعتی هوایار

HAZard and OPerability (HAZOP)

Safety Integrity Level (SIL)

1397
290 نصب فیلتر از جنس Carbon Steel خط ورودی گاز شیرین به واحد بازیابی اتان (سایت 2 پتروشیمی بوشهر) مجتمع پتروشیمی بوشهر HAZard and OPerability (HAZOP) 1397
289 سیستم فلر به همراه سیستم جرقهزن مجتمع پتروشیمی بوشهر شرکت مهندسین مشاور تهران جوان HAZard and OPerability (HAZOP) 1397
288 مخازن ذخيره اسيد سولفوريک منطقه ويژه خليج فارس و سيستم تخليه و انتقال اسيد به اسکله جهت بارگيري مرتبط با کارخانه مس سرچشمه
شرکت مهندسان مشاور ستيران

HAZard and OPerability (HAZOP)

HAZard IDentification (HAZID)

1397
287 پروژه ايستگاههاي تقويت فشار گاز خورموج و برازجان شرکت مهندسان مشاور ستيران

HAZard and OPerability (HAZOP)

HAZard IDentification (HAZID)

Quantitative Risk Assessment (QRA)

1397
286 تعیین حداقل فاصله ایمن مخازن جدید الاحداث اسید با تجهیزات مجاور مرتبط با کارخانه مس سرچشمه مجتمع مس سرچشمه

Consequence Modeling (CM)

DOW Method

1397
285 پروژه تصفیه خانه فاضلاب مرکزی بندر امام شرکت مهندسی موجان

HAZard and OPerability (HAZOP)

Safety Integrity Level (SIL)

1397
284 مخازن جدید دو جداره اتیلن و اتان و سیستمهای بارگیری/ تخلیه بنزین پیرولیز و رافینیت در طرح بهسازی پتروشیمی امیرکبیر مجتمع پتروشیمی امیرکبیر

HAZard and OPerability (HAZOP)

HAZard IDentification (HAZID)

1397
283 کمپرسور CO2 واحد MEG شرکت پترو گاز پرشیا SIL Verification 1397
282 برآورد ميزان آب آتش نشاني مورد نياز شرکت آمیزههای پویا پلیمری مارون Fire Water Demand Calculation 1397
281 خطوط لوله و تاسیسات جداسازی سه فازی میدان گازی گورزین شرکت سعید صنعت مارون

HAZard and OPerability (HAZOP)

HAZard IDentification (HAZID)

1397
280 پروژه احداث خطوط لوله انتقال نفت و گاز تولیدی از میدان نفتی آذر شرکت ایران آروین Quantitative Risk Assessment (QRA) 1397
279 پروژه آمونیاک و متانول شرکت پتروشیمی صنعت لاوان شرکت توسعه صنعت لاوان

HAZard and OPerability (HAZOP)

Safety Integrity Level (SIL)

1397
278 واحدهای عملیاتی سایت اصفهان و بندر عباس شرکت پالایش نفت جی شرکت پالایش نفت جی HAZard and OPerability (HAZOP)  1397
277 خط گاز ترش و تاسیسات مترینگ مجتمع کربنات سدیم شرکت طراحی و مهندسی پترو کاوه افق HAZard and OPerability (HAZOP)  1397
276 استراکچرها در برابر آتش فورانی شرکت پلیمر آریا ساسول شرکت پلیمر آریاساسول   Fireproofing Study  1397
275 خط لوله انتقال اتان ارسالی از پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس به پتروشیمی گچساران شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (PIDMCO)

HAZard and OPerability (HAZOP)

Safety Integrity Level (SIL)

1397
274 خط لوله انتقال ميعانات گازي +C2 از سايت مهر به سايت عسلويه شرکت مهندسان مشاور سی سخت

HAZard and OPerability (HAZOP)

HAZard IDentification (HAZID)

1397
273 نگهداری و توسعه سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست مبتنی بر الزامات سامانه مدیریت HSE شهرداری تهران شرکت نوسازی عباس آباد Health, Safety and Environment (HSE) 1397
272 پروژه اسکله صادراتی گوگرد ماهشهر شرکت مهندسين مشاور هندسه پارس HAZard IDentification (HAZID) 1397
271 پکیج جمع ‏آوری و حذف گازهاي آلاينده VOC’s منتشره از سطح حوضچه ‏ها‏ی پتروشيمي مارون شرکت پايش زيست آزما (EMACO)

HAZard and OPerability (HAZOP)

Safety Engineering Studies

1397
270 واحدهای فرآیندی مجتمع پتروشیمی پردیس مجتمع پتروشیمی پردیس Consequence Modeling (CM) 1397

مقالات دیگر...

صفحه1 از5

ارتباط با ما

دفتر مرکزی:

تهران، خیابان دستگردی (ظفر)، بین مدرس و آفریقا، پلاک 290، واحد 3

پست الکترونیک:

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تلفکس:

88871504 - 88871527

88871531 - 88871547

پروفایل شرکت

AIPCECO's Introduction Package

زمینه های فعالیت شرکت

انجام مطالعات HAZOP, HAZID, FMEA, JSA
پیاده ‏سازی SIL Assessment, SIL Verification, RAM, LOPA, FTA
استقرار سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
تحلیل شکاف سیستم مدیریت ایمنی فرآیند (PSM Gap Analysis)
بازنگری ایمنی پیش‏ راه‏ اندازی (PSSR)
کاستي‏ سنجي سيستم مديريت HSE
انجام مطالعات مهندسی پوشش ضد حریق (Fireproofing)
طراحی سیستم ‏های اعلان حریق، اطفاء حریق و کولینگ
تدوین کلیه مدارک مهندسی در حوزه ایمنی و آتش‏نشانی
ارزیابی کمی و کیفی ریسک حریق در ساختمان‌ها، انبارها و واحدهای فرآیندی
مدلسازی پیامد حوادث فرآیندی با استفاده از نرم ‏افزار PHAST
مدلسازی پیامد حوادث فرآیندی با استفاده از متدهاي CFD
ارزیابی کمی ریسک (QRA)
استاندارد نمودن Dike Walls
تدوین طرح واکنش در شرایط اضطراری (ERP)
ارزیابی ساختمان‏‏ها در برابر انفجار (Blast Study)
برگزاری دوره‏ های آموزشی تخصصی حوزه مهندسی ایمنی

ماهنامه الکترونیکی شرکت

بولتن خبری مهرماه 1397

JoomShaper