شماره

عنوان پروژه

نام کارفرما

مطالعات انجام شده

سال انجام

323 پروژه کمپرسور BOG مخازن پالایش پارسیان سپهر شرکت مهندسی و طراحی همپا انرژی (هدکو) HAZard and OPerability (HAZOP) 1398
322 خطوط لوله اسید و اتان طرح پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس بخش B پروژه تأسیسات ماهشهر و خطوط لول شرکت فنی و ساختمانی تهران جنوب

HAZard and OPerability (HAZOP)

Safety Integrity Level (SIL)

1398
321 پروژه گام‏زدايي از خوراک PG اراک در PGH Plant مجتمع پتروشيمي تبريز شرکت ناموران پژوهش و توسعه

HAZard and OPerability (HAZOP)

Safety Integrity Level (SIL)

1398
320 واحدهای پلی اتیلن سنگین، الفین، SRU، یوتیلیتی و آفسایت مجتمع پتروشیمی ایلام مجتمع پتروشیمی ایلام

HAZard and OPerability (HAZOP)

SIL Verification

SIL Assessment

1398
319 خط لوله اتان ارسالی از پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس به پتروشیمی گچساران شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (PIDMCO)

HAZard IDentification (HAZID)

Quantitative Risk Assessment (QRA)

1398
318 پروژه احداث مجموعه تفکیک و تقویت فشار پارسی (آبسیلاب) به روش EPC شرکت بینک مکانیک

HAZard and OPerability (HAZOP) 

HAZard IDentification (HAZID)

1398
317 واحدهای یوتیلیتی و آفسایت مجتمع پتروشیمی مکران شرکت ناموران پژوهش و توسعه HAZard IDentification (HAZID) 1398
316 پروژه خط تخلیه سیلندر کلر مایع مجتمع پتروشیمی کارون مجتمع پتروشیمی کارون

HAZard and OPerability (HAZOP)

Safety Integrity Level (SIL)

1398
315 پروژه خط انتقال گاز بهبهان به گچساران شرکت پتروساديان

HAZard and OPerability (HAZOP) 

HAZard IDentification (HAZID)

1398
314 پروژه تانکهاي ذخيره نفت خام جاسک شرکت پترو اميد آسيا

HAZard and OPerability (HAZOP) 

HAZard IDentification (HAZID)

1398
313 پروژه احداث ترمینال و تاسیسات دریایی جاسک شرکت طرح نو اندیشان

HAZard and OPerability (HAZOP) 

HAZard IDentification (HAZID)

1398
312 خط لوله "32 انتقال گاز از فاز 14 به فاز 12 پارس جنوبی شرکت برنا تدبیر بهتا

HAZard and OPerability (HAZOP) 

HAZard IDentification (HAZID)

1398
311 پروژه بازیابی گاز فلر (FGR) پتروشیمی مارون شرکت هیربد نیرو

HAZard and OPerability (HAZOP)

1398
310 خط لوله و تاسیسات مترینگ اتان از پالایشگاه بید بلند 2 (Part B) به منطقه ویژه ماهشهر و واحد NF بندر امام
شرکت مارون مکانیک HAZard and OPerability (HAZOP) 1398
309 انبارهای مواد اولیه، قطعات و محصولات مجتمع پتروشیمی اروند مجتمع پتروشیمی اروند Improve the Safety Situation at the raw Materials and Product Warehousee 1398
308 پروژه ایستگاه شیر و تاسیسات مرتبط با پیگ رانی
مجتمع پتروشیمی مهاباد HAZard and OPerability (HAZOP)
1398
307 پکیج نیتروژن شرکت پالایش پارسیان سپهر گروه صنعتی هوایار HAZOP Report 1398
306  پروژه طرح توسعه میدان نفتی آبان و پایدار غرب شرکت مهندسین مشاور تهران رایمند 

HAZard and OPerability (HAZOP) 

HAZard IDentification (HAZID)

Safety Integrity Level (SIL)

Quantitative Risk Assessment (QRA)

Reliability, Availability, Maintainability (RAM)

ENVID Study

 1398
305  انشعاب "32 از IGAT 5 به واحد 170 فاز 14 پارس جنوبی  شرکت نیرپارس HAZard and OPerability (HAZOP)   1398 
304 خطوط صادراتی LPG، ایستگاه شیر و مسیر انتقال محصولات از سایت کارفرما تا ایستگاه شیر به شماره PPS-9712-213  شرکت پالایش پارسیان سپهر

HAZard and OPerability (HAZOP) 

HAZard IDentification (HAZID)

Safety Integrity Level (SIL)

Quantitative Risk Assessment (QRA)

 1398
303 انبار محصول مجتمع پتروشیمی لاله شرکت پتروشیمی لاله Design of Fire Alarm System at The Product Warehouse and Packing Section
1397
302 خط لوله انتقال آکریلونیتریل و بوتادین پتروشیمی پاد جم شرکت توسعه انرژی پتروالکتریک HAZard and OPerability (HAZOP) 1397
301 واحد متانول اردبیل شرکت آرتا انرژی

HAZard and OPerability (HAZOP)

1397
300 تأسیسات پایانه و مخازن ذخیره ‏سازی پایانه اکسیرشیمی شرکت پایانه اکسیرشیمی HAZard and OPerability (HAZOP) 1397
299 پکیج ‏های تولید هوا و نیتروژن پروژه بیدبلند II گروه صنعتی هوایار HAZard and OPerability (HAZOP) 1397
298 دستگاه سانتریفیوژ مدل SIGMA 1-14 شرکت آرمین شگرف FMEA Study 1397
297 تأسیسات CPF میدان نفتی آذر شرکت مهندسی و ساختمانی جهانپارس SIL Verification 1397
296 کل مجتمع پتروشیمی مهاباد مجتمع پتروشیمی مهاباد Job Hazard Analysis (JHA) 1397
294 پروژه طراحی ایستگاه تقلیل فشار گاز نیروگاه بعثت شرکت موننکو ایران

HAZard and OPerability (HAZOP)

HAZard IDentification (HAZID)

1397
293 واحد MPU مجتمع پتروشيمي شازند اراک شرکت فني و مهندسي سينا کنترل HAZard and OPerability (HAZOP) 1397
292 پروژه احداث حوضچه آبگير پالايشگاه فاز 14 پارس جنوبي مهندسین مشاور ساحل امید ایرانیان

HAZard and OPerability (HAZOP)

HAZard IDentification (HAZID)

1397
291 پکیج هیدروژن پالایشگاه نفت تبریز گروه صنعتی هوایار

HAZard and OPerability (HAZOP)

Safety Integrity Level (SIL)

1397
290 نصب فیلتر از جنس Carbon Steel خط ورودی گاز شیرین به واحد بازیابی اتان (سایت 2 پتروشیمی بوشهر) مجتمع پتروشیمی بوشهر HAZard and OPerability (HAZOP) 1397
289 سیستم فلر به همراه سیستم جرقهزن مجتمع پتروشیمی بوشهر شرکت مهندسین مشاور تهران جوان HAZard and OPerability (HAZOP) 1397
288 مخازن ذخيره اسيد سولفوريک منطقه ويژه خليج فارس و سيستم تخليه و انتقال اسيد به اسکله جهت بارگيري مرتبط با کارخانه مس سرچشمه
شرکت مهندسان مشاور ستيران

HAZard and OPerability (HAZOP)

HAZard IDentification (HAZID)

1397
287 پروژه ايستگاههاي تقويت فشار گاز خورموج و برازجان شرکت مهندسان مشاور ستيران

HAZard and OPerability (HAZOP)

HAZard IDentification (HAZID)

Quantitative Risk Assessment (QRA)

1397
286 تعیین حداقل فاصله ایمن مخازن جدید الاحداث اسید با تجهیزات مجاور مرتبط با کارخانه مس سرچشمه مجتمع مس سرچشمه

Consequence Modeling (CM)

DOW Method

1397
285 پروژه تصفیه خانه فاضلاب مرکزی بندر امام شرکت مهندسی موجان

HAZard and OPerability (HAZOP)

Safety Integrity Level (SIL)

1397
284 مخازن جدید دو جداره اتیلن و اتان و سیستمهای بارگیری/ تخلیه بنزین پیرولیز و رافینیت در طرح بهسازی پتروشیمی امیرکبیر مجتمع پتروشیمی امیرکبیر

HAZard and OPerability (HAZOP)

HAZard IDentification (HAZID)

1397
283 کمپرسور CO2 واحد MEG شرکت پترو گاز پرشیا SIL Verification 1397
282 برآورد ميزان آب آتش نشاني مورد نياز شرکت آمیزههای پویا پلیمری مارون Fire Water Demand Calculation 1397
281 خطوط لوله و تاسیسات جداسازی سه فازی میدان گازی گورزین شرکت سعید صنعت مارون

HAZard and OPerability (HAZOP)

HAZard IDentification (HAZID)

1397
280 پروژه احداث خطوط لوله انتقال نفت و گاز تولیدی از میدان نفتی آذر شرکت ایران آروین Quantitative Risk Assessment (QRA) 1397
279 پروژه آمونیاک و متانول شرکت پتروشیمی صنعت لاوان شرکت توسعه صنعت لاوان

HAZard and OPerability (HAZOP)

Safety Integrity Level (SIL)

1397
278 واحدهای عملیاتی سایت اصفهان و بندر عباس شرکت پالایش نفت جی شرکت پالایش نفت جی HAZard and OPerability (HAZOP)  1397
277 خط گاز ترش و تاسیسات مترینگ مجتمع کربنات سدیم شرکت طراحی و مهندسی پترو کاوه افق HAZard and OPerability (HAZOP)  1397
276 استراکچرها در برابر آتش فورانی شرکت پلیمر آریا ساسول شرکت پلیمر آریاساسول   Fireproofing Study  1397
275 خط لوله انتقال اتان ارسالی از پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس به پتروشیمی گچساران شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (PIDMCO)

HAZard and OPerability (HAZOP)

Safety Integrity Level (SIL)

1397
274 خط لوله انتقال ميعانات گازي +C2 از سايت مهر به سايت عسلويه شرکت مهندسان مشاور سی سخت

HAZard and OPerability (HAZOP)

HAZard IDentification (HAZID)

1397
273 نگهداری و توسعه سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست مبتنی بر الزامات سامانه مدیریت HSE شهرداری تهران شرکت نوسازی عباس آباد Health, Safety and Environment (HSE) 1397
272 پروژه اسکله صادراتی گوگرد ماهشهر شرکت مهندسين مشاور هندسه پارس HAZard IDentification (HAZID) 1397
271 پکیج جمع ‏آوری و حذف گازهاي آلاينده VOC’s منتشره از سطح حوضچه ‏ها‏ی پتروشيمي مارون شرکت پايش زيست آزما (EMACO)

HAZard and OPerability (HAZOP)

Safety Engineering Studies

1397
270 واحدهای فرآیندی مجتمع پتروشیمی پردیس مجتمع پتروشیمی پردیس Consequence Modeling (CM) 1397
269 طرح پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس بخش B پروژه تأسیسات ماهشهر و خطوط لوله شرکت فنی و ساختمانی تهران جنوب

HAZard and OPerability (HAZOP)

Safety Integrity Level (SIL)

1397
268 احداث ساختمان بویلر فید پمپ بر روی مسیر خط لوله گاز واحدهای گازی در نیروگاه رودشور شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا (شرکت توسعه یک) Quantitative Risk Assessment (QRA) 1397
267 پروژه بندر خدماتی و صادراتی تمبک موسسه عمران ساحل HAZard IDentification (HAZID) 1397
266 بویلر چهارم پروژه تصفیه گاز شرکت پالایش گاز بید بلند خلیج فارس شرکت طراحان و مجریان فرآیند بخار

HAZard and OPerability (HAZOP)

Safety Integrity Level (SIL)

 1397
265 واحدهای BDB1 و LDPE مجتمع پتروشیمی امیرکبیر مجتمع پتروشیمی امیرکبیر Consequence Modeling (CM) 1396
264 سیستم‌های اطفاء حریق و کولینگ در مخازن و تجهیزات واحد آروماتیک مجتمع پتروشیمی بندر امام  Modeling and Updating of fire Water/Foam networks and also Updating of Fire Fighting and Cooling Systems 1396
263 واحد تولید بخار پروژه تصفیه گاز شرکت پالایش گاز بید بلند خلیج فارس شركت صنايع آذرآب

HAZard and OPerability (HAZOP)

Safety Integrity Level (SIL)

1396
262 کمپرسور CO2 واحد MEG پتروشیمی بوشهر شرکت پترو گاز پرشیا

HAZard and OPerability (HAZOP)

Safety Integrity Level (SIL)

1396
261 پروژه واحدهای اتیلن اکساید، اتوکسیلات، اتانول آمین و گلایکول اتر طرح مجتمع پتروشیمی ابن سینا همدان مجتمع پتروشیمی ابن سینا همدان HAZard and OPerability (HAZOP) 1396
260 پروژه واحد BD مجتمع پتروشيمي بسپاران بندر امام مجتمع پتروشیمی بندر امام HAZard and OPerability (HAZOP) 1396
259  پروژه تکمیل خط لوله 56 پالایشگاه گاز آفتاب پروژه توسعه میدان گازی کیش شرکت مارون کاران  HAZard and OPerability (HAZOP)  1396
258 تدوین لیست مدارک مهندسی مورد نیاز در طرح های صنعتی (MDR) مجتمع پتروشیمی بندر امام Prepare of master document register for Safety Engineering Projects  1396
257 طراحی تجهیزات خاموش کننده پرتابل درشرکت آب نیرو و واحد MTBE مجتمع بندر امام مجتمع پتروشیمی بندر امام Design of portable Fire Extinguisher 1396
255 ممیزی از پروژه ‏های در حال اجرای پوشش ضد حریق در شرکت ‏های کیمیا و بسپاران مجتمع پتروشیمی بندر امام  Carry out an Inspection for Fireproofing Implementation 1396
254 پروژه ایستگاه کمپرسور فشار پایینI و II پروژه گچساران شرکت مارون کاران HAZard and OPerability (HAZOP) 1396
253 پروژه پکیج های Oily Water Treatment, UF, RO مجتمع پالایشگاه اصفهان شرکت نیر پارس HAZard and OPerability (HAZOP) 1396
252 کل واحدهای شرکت نفت پاسارگارد شرکت نفت پاسارگاد Fire and Explosion Study by Using DOW Method 1396
251 پروژه واحد تقلیل فشار گاز اتیلن مجتمع پتروشیمی اروند مجتمع پتروشیمی اروند HAZard and OPerability (HAZOP) 1396
250

پروژه اتاق کنترل و Substation تصفیه‏ خانه مرکزی مجتمع پتروشیمی بندر امام

مجتمع پتروشیمی بندر امام   Blast Study  1396
249 پروژه واحدهای جدید CDU/VDU و LPG مجتمع پالایشگاه آبادان شرکت طراحي و ساختمان نفت (ODCC)

HAZard and OPerability (HAZOP)

Safety Integrity Level (SIL)

1396
248 پروژه ارزیابی خطرات شغلی پتروشیمی جم مجتمع پتروشیمی جم Job Hazard Analysis (JHA) 1396
247 پروژه تدوین شناسنامه HSE مشاغل سازمان بوستان ها و فضای سبز شهرداری تهران Job Hazard Analysis (JHA) 1396
246 پروژه سازه های فلزی مجتمع پتروشیمی امیرکبیر مجتمع پتروشيمي اميرکبير Fireproofing Study 1396
245 پروژه اسکله صادراتی پالایشگاه میعانات گازی سیراف شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی (EIED) HAZard and OPerability (HAZOP) 1396
244 پروژه آبرسانی و گازرسانی به نیروگاه غرب کارون گروه جهانپارس

HAZard and OPerability (HAZOP)

HAZard IDentification (HAZID)

Safety Integrity Level (SIL)

Quantitative Risk Assessment (QRA)

1396
243 پروژه بازسازی و بازیافت +C2 پارسیان بخش مهر شرکت مهندسی و طراحی همپا انرژی (HEDCO)

Safety Integrity Level (SIL)

Safety Requirement Spec (SRS)

1396
242 تخلیه تانکر LPG در مجتمع پتروشیمی امیرکبیر مجتمع پتروشیمی امیرکبیر

Consequence Modeling (CM)

1396
241 سایت مهر پروژه پارسیان شرکت مهندسی و طراحی همپا انرژی (HEDCO) HAZard and OPerability (HAZOP) 1396
240 پروژه پکیج نمک‏ زدایی میدان نفتی آذر شرکت GasTech

HAZard and OPerability (HAZOP)

Safety Integrity Level (SIL)

1396
239 کاستی ‏سنجی وضعیت HSE در انبارهای نگهداری مواد اولیه و واحد PVC
مجتمع پتروشیمی بندر امام  HSE Gap Analysis studies
1396
238 طراحی و استقرار نرم ‏افزار آموزشی مبتنی بر آموزش ‏های سیستم مدیریت ایمنی فرآیند مجتمع پتروشیمی بندر امام

Design & implement of training software according to process safety system training

1396
237 استاندارد نمودن Dike wallهای مجتمع پتروشیمی بسپاران با استفاده از استانداردهای معتبر مجتمع پتروشیمی بندر امام  Dike Wall Standardization
1396
236

طرح بهینه‏ سازی و نوسازی سیستم فرآورش نفت و گاز

میدان نفت سفید

شرکت مهندسین مشاور طرح اندیشان

HAZard and OPerability (HAZOP)

HAZard IDentification (HAZID)

1396
235  جمع آوری و حذف گازهای آلاینده VOCs منتشره از سطح حوضچه‏‎ها شرکت پایش زیست آزما (اماکو) 

HAZard and OPerability (HAZOP)

Safety Engineering Studies

1396 
234 پروژه خط لوله 20 اینچی انتقال گاز به مجتمع پتروشیمی بندر امام مجتمع پتروشیمی بندر امام HAZard and OPerability (HAZOP) 1396
233 پروژه طراحی خطوط لوله انتقال گاز ترش بین پالایشگاه‏‏‏‏‏‎های پارس جنوبی
شرکت مهندسان مشاور سازه HAZard IDentification (HAZID) 1396
232 پکیج اسمز معکوس میدان نفتی آذر شرکت AVE

HAZard and OPerability (HAZOP)

Safety Integrity Level (SIL)

1396
231 ساخت جایگاه‏ های سوخت (بنزین و گازوئیل) مجتمع پتروشیمی بندر امام مجتمع پتروشیمی بندر امام Quantitative Risk Assessment (QRA) 1396
230 واحدهای 35، 42، 43، 44، 45، 50 مجتمع پالایشگاه نفت اصفهان شرکت نیرپارس Safety Integrity Level (SIL) 1395
229 ارتقاء و نگهداری سامانه مدیریت HSE سازمان بوستان‏ ها و فضای سبز شهر تهران

General Activities Related to Maintaining Management Systems

Planning and Reviewing of Document

HAZard identification,Risk Assessment and Management of Risk

Establish & Perform HSE Management System Requirements

Internal Auditing & Management Review

1395 
228 پروژه احداث سکوهای بارگیری فرآورده‏ های نفتی پالايشگاه نفت اصفهان شرکت بین المللی پتروتکسان HAZard and OPerability (HAZOP) 1395
227 پروژه جابجايی پست برق و جانمايی مشعل واحد OL2 پتروشیمی بندر امام مجتمع پتروشیمی بندر امام

Hazard Study

Feasibility Study

1395
226 بررسي وضعيت موجود و ارائه راهکارهای بهبود در حوزه HSE در کارگاه ‏ها و انبارهای دانشگاه صنعتي شريف دانشگاه صنعتي شريف

Check & Review HSE Non-Conformities in Workshops

Risk Assessment 

HSE Instructions

Checklists

Workshop Building Plot Plan & Lay out

1395
225 پروژه طراحي خطوط لولهگاز ترش بين پالايشگاهي سايت 1 و 2 پارس جنوبي شرکت مهندسان مشاور سازه

HAZard and OPerability (HAZOP)

Safety Integrity Level (SIL)

1395
224 پروژه فاز ساخت و راه ‏اندازی پکیج‏ های میدان نفتی آذر شرکت جهانپارس

HAZard and OPerability (HAZOP)

HAZard IDentification (HAZID)

1395
223 پروژه پسکرانه خشکی بندر و اسکله‏ های LPG پروژه بندر خدماتی و صادراتی تنبک شرکت عمران ساحل Quantitative Risk Assessment (QRA) 1395
222 کریدور ارتباطی بین فازهای جنوبی و شمالی پارس جنوبی شرکت برنا تدبیر بهتا

HAZard and OPerability (HAZOP)

HAZard IDentification (HAZID)

1395
221 پروژه افزایش ظرفیت انتقال نفت غرب کارون شرکت مهندسی طرح و پالایش

HAZard and OPerability (HAZOP)

HAZard IDentification (HAZID)

1395
220 کمپرسور CO2 مجتمع پتروشیمی اوره و آمونیاک لردگان گروه صنعتی هوایار HAZard and OPerability (HAZOP) 1395
219 پروژه واحد LDPE مجتمع پتروشیمی لاله شرکت مجتمع پتروشیمی لاله HAZard and OPerability (HAZOP) 1395
218 پروژه جداسازی و بازیافت +C2 پارسیان-بخش عسلویه شرکت طراحی و مهندسی همپا انرژی (HEDCO) HAZard and OPerability (HAZOP) 1395
217 پروژه خط لوله انتقال گاز هیدروژن واقع در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر مجتمع پتروشیمی کارون HAZard and OPerability (HAZOP) 1395
216 پروژه بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی پارس جنوبی شرکت فرآب طرح‏ هاي آب و انرژی HAZard and OPerability (HAZOP) 1395
215 پروژه تسهیلات سرچاهی و تأسیسات جانبی و خطوط لوله جریانی به صورت EPCمیدان نفتی یاران جنوبی شرکت سروش انرژی پویا

HAZard and OPerability (HAZOP)

HAZard IDentification (HAZID)

Safety Integrity Level (SIL)

Quantitative Risk Assessment (QRA)

1395
214 تأسیسات دریافت و انتقال پیگ دالان زاگرس جنوبی
شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی HAZard and OPerability (HAZOP) 1395
213 واحدهاي HPU,DHT, SRU و پکيج‎‏هاي واحدهاي 66، 79، 89، 97 پروژه تصفيه گازوئيل پالايشگاه اصفهان شرکت مهندسی و ساخت نارگان

 HAZard and OPerability (HAZOP)

Safety Integrity Level (SIL)

1395 
212 پروژه احداث واحد سردسازی پالایشگاه گاز بیدبلند در مجتمع پتروشیمی بندر امام مجتمع پتروشیمی بندر امام Fire Zone Spacing 1395
211 واحد PVC مجتمع بسپاران پتروشیمی بندر امام مجتمع پتروشیمی بندر امام HAZard and OPerability (HAZOP) 1395
210 پروژه خطوط لوله ارتباطی پتروشیمی بندر امام و بیرون از مجتمع بندر امام مجتمع پتروشیمی بندر امام

HAZard IDentification (HAZID)

Quantitative Risk Assessment (QRA)

1395
209 مجتمع فرآورش پتروشيمي بندر امام مجتمع پتروشیمی بندر امام Hazardous Area Classification 1395
208 کلیه واحدهای فرآیندی و یوتیلیتی پالایشگاه میعانات گازی سیراف شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی (EIED) HAZard and OPerability (HAZOP) 1395
207 اولین نیروگاه زمین گرمایی کشور در شمال غرب کوه سبلان شرکت پترو تکسان HAZard and OPerability (HAZOP) 1395
206 پروژه مخزن ذخیره آمونیاک پتروشیمی لردگان مجتمع پتروشیمی لردگان HAZard and OPerability (HAZOP) 1395
205 پروژه مخازن ذخیره ‏سازی شرکت پالایش نفت اصفهان شرکت نیرپارس HAZard and OPerability (HAZOP) 1395
204   پروژه گوی شناور و خط لوله دریایی کیش به گرزه  موسسه عمران ساحل  HAZard and OPerability (HAZOP)
HAZard IDentification (HAZID)
1394 
203  سکوهای شماره A20 و A21 پروژه میدان نفتی ابوذر شرکت فنی و ساختمانی جهانپارس   Safety Integrity Level (SIL) 1394 
202   تأسیسات سرچاهی و خطوط جریانی شمالی میدان نفتی آزادگان جنوبی شرکت طراحي و ساختمان نفت (ODCC)   HAZard and OPerability (HAZOP)
HAZard IDentification (HAZID)
Safety Integrity Level (SIL)
 1394
 200  پروژه خطوط لوله گاز شیرین ایران-عمان مهندسان مشاور تهران رایمند 

HAZard and OPerability (HAZOP)
HAZard IDentification (HAZID)
Safety Integrity Level (SIL)
Quantitative Risk Assessment (QRA)
Consequence Modeling (CM)
Reliability, Availability, Maintainability (RAM)

1394 
199 واحد LTE Splitting شرکت پتروشيمي نوري (برزويه) شرکت مهندسان مشاور سازه

HAZard and OPerability (HAZOP)
Safety Integrity Level (SIL)

1394 
198 واحدهاي اول و دوم کارخانه توليد متانول مجتمع پتروشيمي زاگرس مجتمع پتروشيمي زاگرس HAZard and OPerability (HAZOP) 1394
197 واحد تولید قیر 1500 تنی آذرخش واقع در خرمشهر شرکت رامپکو HAZard and OPerability (HAZOP) 1394
196 واحد هایدروتریتینگ گازوئیل شرکت پالايش نفت تبريز شرکت طراحی و ساختمان نفت (ODCC) HAZard and OPerability (HAZOP) 1394
195 پروژه احداث واحد بهره برداری (CPF) میدان نفتی آذر شرکت مهندسی انرشیمی

HAZard and OPerability (HAZOP)
HAZard IDentification (HAZID)
Safety Integrity Level (SIL)
Quantitative Risk Assessment (QRA)

1394
194 طرح‏ ریزی و تدوین سیستم آموزش های تخصصی طراحی ایمنی فرآیند با رویکرد PSM مجتمع پتروشیمی بندر امام Process Safety Management 1394
193 واحدهای آمونیاک و اوره مجتمع پتروشیمی مسجد سلیمان شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی (PIDEC)

HAZard and OPerability (HAZOP)

Safety Integrity Level (SIL)

1394
192 پروژه پکیج فلر مجتمع پتروشیمی مرجان شرکت کیمیاگران صنعت پارس HAZard and OPerability (HAZOP) 1394
191 انجام مطالعات آنالیز پیامد پروژه بازنگری در مطالعات ایمن ‏سازی و بهسازی وضعیت کریدور موجود خطوط لوله اهواز-کارون مهندسین مشاور طرح اندیشان Quantitative Risk Assessment (QRA)
Consequence Modeling (CM)
1394
190 مخازن ذخیره سازی و کریدور خطوط لوله انتقال خوراک و محصولات پتروشیمی مکران مهندسین مشاور سازه‏ پردازی ایران HAZard and OPerability (HAZOP)
HAZard IDentification (HAZID)
Safety Integrity Level (SIL)
1394
189 واحد VC، CA و MTBE مجتمع پتروشیمی کیمیا شرکت پتروشیمی کیمیا-بندر امام   Fireproofing Study 1394
188 واحد VC مجتمع پتروشیمی کیمیا شرکت پتروشیمی کیمیا-بندر امام   Blast Study 1394
187 واحد آمونیاک و آفسایت مجتمع پتروشیمی لاوان شرکت طراحی و مهندسی همپا انرژی (HEDCO)  HAZard and OPerability (HAZOP)
Safety Integrity Level (SIL)
1394
186 پروژه تأسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی میدان نفتی آذر  شرکت توسعه آب و گاز ایران

HAZard and OPerability (HAZOP)
HAZard IDentification (HAZID)
Safety Integrity Level (SIL)

1394
185 پروژه ساخت تابلوهاي کنترل سرچاهي ميدان نفتي آذر شرکت کاردانان شرق   HAZard and OPerability (HAZOP) 1394
184 واحد اوره و آفسایت مجتمع پتروشیمی هرمز شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی (PIDEC)  HAZard and OPerability (HAZOP)
Safety Integrity Level (SIL)
1394
183 پروژه احداث خطوط انتقال نفت و گاز ميدان نفتي ياران شمالي  شرکت فني و ساختماني تهران جنوب

HAZard and OPerability (HAZOP)
HAZard IDentification (HAZID)
Safety Integrity Level (SIL)

1394
182 واحد NF3 مجتمع پتروشیمی فرآورش بندر امام مجتمع پتروشیمی فرآورش بندر امام

HAZard and OPerability (HAZOP)
Review

1394
181 پروژه احداث واحد کلاستر در میدان یاران شمالی شرکت جندی شاپور 

HAZard and OPerability (HAZOP)
HAZard IDentification (HAZID)
Safety Integrity Level (SIL)

1394
180 تأسیسات کلاستر پروژه توسعه میدان گازی کیش شرکت مارون کاران 

HAZard and OPerability (HAZOP)
HAZard IDentification (HAZID)
Safety Integrity Level (SIL)

 1394
179 واحد آمونياک مجتمع پتروشیمی هرمز شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی (PIDEC)  HAZard and OPerability (HAZOP)
Safety Integrity Level (SIL) 
1394
178 پروژه احداث سیستم جدید بازیافت کاستیک واحد الفین پتروشیمی بندر امام شرکت فن اطلس نوپا   HAZard and OPerability (HAZOP) 1394
177 واحدهای 100 و 300 پروژه NGL3200 موسسه صدف  HAZard and OPerability (HAZOP)  1394
176 پروژه توسعه میدان نفتی آذر شرکت مهندسی انرشیمی Noise Study 1394
175 پروژه سکوي سرچاهي دورود D22  شرکت صف‏رزموند

HAZard and OPerability (HAZOP)
HAZard IDentification (HAZID)
Safety Integrity Level (SIL)

1394
174  پروژه احداث واحد کلاستر در ميدان ياران شمالي  شرکت جندي شاپور

Quantitative Risk Assessment (QRA)
Consequence Modeling (CM)
Blast Study
Reliability, Availability, Maintainability (RAM)

1394 
173 پروژه تخليه مستقيم پروپيلن از تراک شرکت مهندسين مشاور هندسه پارس HAZard and OPerability (HAZOP)
HAZard IDentification (HAZID)
1394
172 واحدهای سردسازی، ذخیره سازی و بارگیری C3/ C4 پالایشگاه میعانات گازی بندرعباس شرکت شانول فرآیند

HAZard and OPerability (HAZOP)
Safety Integrity Level (SIL)

1394
171 طراحي و استقرار سيستم مديريت HSE شهروندي و بازرسي و نظارت بر عملکردهاي دستگاه هاي مسئول در مناطق 22 گانه شهرداري تهران شهرداري تهران Health, Safety and Environment 1394
170 پروژه جبران اثرات ناشي از احداث سد چم شير مهندسين مشاور طرح انديشان 

HAZard and OPerability (HAZOP)
HAZard IDentification (HAZID)
Quantitative Risk Assessment (QRA)
Emergency Response Planning (ERP)

1393
169 پروژه عمليات مهندسي پوشش ضد حريق  مجتمع پتروشيمي بندر امام-بسپاران Fireproofing Study 1393
168

انجام مطالعات انتشار حداکثر مقدار قابل تحمل بوی گاز پروپیل مرکاپتان در پروژه Odorant

شرکت جهانپارس   Consequence Modeling (CM) 1393
167

پروژه واحدهای شیرین سازی گاز (U200) و بازیافت گوگرد (U600) پروژه NGL3200

مهندسان مشاور تهران رایمند 

HAZard and OPerability (HAZOP)
Reliability, Availability, Maintainability (RAM)

1393 
166 کارخانه NGL3100 شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی (EIED)    HAZard IDentification (HAZID) 1393 
165 پروژه طرح جامع F&G منطقه سیری  شرکت مهندسی رامپکو  Safety Engg., Process and F&G 1393 

164

مطالعات جامع ریسک‏ های فرآیندی تأسیسات سرچاهی و جمع ‏آوری 

شرکت بهره ‏برداری نفت و گاز شرق   HAZard and OPerability (HAZOP)
Safety Integrity Level (SIL)
Consequence Modeling (CM)

1393 

163 واحد بازیافت اسید (PLINKE) مجتمع پتروشیمی کارون شرکت پتروشيمی کارون HAZard and OPerability (HAZOP) 1393

162

پروژه MEK4

شرکت نفت بهران

HAZard and OPerability (HAZOP)
HAZard IDentification (HAZID)
Quantitative Risk Assessment (QRA)
Firefighting Design

1393

161 تأسیسات مرتبط با واحد تولید قیر سهند خلیج فارس  شرکت پالایش سهند خلیج فارس HAZard and OPerability (HAZOP) 1393
160 تاسیسات خط لوله انتقال اکسیژن از مجتمع پتروشیمی مبین به پتروشیمی مروارید شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی (PIDEC) HAZard and OPerability (HAZOP) 1393
159 تأسیسات آفسایت مجتمع پلیمر کرمانشاه مجتمع پلیمر کرمانشاه HAZard and OPerability (HAZOP) 1393
158 چهار پکیج مرتبط با واحد اوره و آمونیاک فاز 3 مجتمع پتروشیمی پردیس شرکت پتروشیمی پردیس HAZard and OPerability (HAZOP) 1393
156 خط لوله ارتباطی فاز 12 با واحد بازیافت +C2 شرکت مهندسی و ساخت نارگان HAZard and OPerability (HAZOP) 1393
155 پروژه خطوط لوله پروژه NGL3100 شرکت طراحي و مهندسي صنايع انرژي (EIED)

HAZard and OPerability (HAZOP)
HAZard IDentification (HAZID)
Quantitative Risk Assessment (QRA)

1393 
154 ارزیابی ریسک و بررسی زیرساخت‏ های چرخه عمر سیستم‏ های ایمنی ابزاردقیقی (SIS) شرکت پالایش گاز پارسیان Safety Integrity Level (SIL) 1393
153 پروژه میدان نفتی یاران شمالی شرکت مهندسی انرشیمی

HAZard and OPerability (HAZOP)
HAZard IDentification (HAZID)
Quantitative Risk Assessment (QRA)
Safety Integrity Level (SIL)
Consequence Modeling (CM)
Reliability, Availability, Maintainability (RAM)

1393 
152 ارزیابی خطرات شغلی شرکت پلیمر آریا ساسول شرکت پلیمر آریا ساسول Job Hazard Analysis (JHA) 1393
151 برج سپهر بانک صادرات ایران بانک صادرات ایران

HAZard and OPerability (HAZOP)

ERP

1393
150 پروژه جابجایی مشعل‏ ها و گودال سوزا فاز یک عسلویه شرکت طراحی و ساختمان نفت (ODCC) HAZard and OPerability (HAZOP) 1393
149 واحد بازسازی شده پلی اتیلن سنگین پتروشیمی بندر امام خمینی

پتروشیمی بندر امام خمینی -
بسپاران

HAZard and OPerability (HAZOP) 1393
148 واحد هیدروژن در مجتمع پلیمر کرمانشاه شرکت پلیمر کرمانشاه HAZard and OPerability (HAZOP) 1392
147

پکیج‏ های بویلر، توربین بخار و اینترکانکشن‏ های نیروگاه پالایشگاه میعانات گازی بندرعباس

شرکت فراب طرح های آب و انرژی HAZard and OPerability (HAZOP) 1392
146 تأسیسات آبگیری از دریای مجتمع NGL خارگ شرکت عمران فلات HAZard and OPerability (HAZOP) 1392
145 پکیج های فازهای 20 و 21 پارس جنوبی شرکت OIEC HAZard and OPerability (HAZOP) 1392
144 واحد‏های فرآیندی شرکت پالایش گاز پارسیان شرکت پالایش گاز پارسیان Consequence Modeling (CM) 1392
143 پروژه جمع ‏آوری و تثبیت مایعات گازی ژوراسیک واقع در مسجد سلیمان مهندسین مشاور طرح اندیشان HAZard and OPerability (HAZOP) 1392
142 واحدهای کلر و آب ژاول در شرکت پتروشیمی خوزستان شرکت پتروشیمی خوزستان HAZard and OPerability (HAZOP) 1392
141 بسته‏ هاي فرآيندي فازهای 17 و 18 توسعه میدان گازی پارس جنوبی شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران (IPMI) HAZard and OPerability (HAZOP) 1392
140 پروژه دو ایستگاه تقویت فشار خط اتیلن غرب شرکت ساختمانی و نصب توربوکمپرسور نفت (OTCC)

HAZard and OPerability (HAZOP)
Safety Integrity Level (SIL)

1392 
139 پروژه احداث واحد تولید ماده بودارکننده گاز شرکت مهندسی و ساختمانی جهانپارس

Safety Integrity Level (SIL)

1392
138 پروژه بهینه ‏سازی واحد فرآورش میدان نفتی هفتکل شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی (OEID) HAZard and OPerability (HAZOP) 1392
137

پروژه مطالعات ایمنی و ارزيابي ريسک در پروژه ساخت ورزشگاه ‏هاي التاجیات و الزوراء

شرکت طرح و توسعه بلندپايه

Emergency escape
Fire protection (active/passive)
Smoke extraction & General safety

1392
136 طرح واحد  بازیافت CO2 از ریفرمر واحد آمونیاک در پتروشيمي کرمانشاه شرکت CO2 شهرکرد

HAZard and OPerability (HAZOP)

1392
135

خدمات مشاوره مدیریت در اجرای ریسک های ایمنی، بهداشت و زیست محیطی مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

HAZard IDentification (HAZID)
Gap Analysis

1392
134 واحدهای یوتیلیتی پتروشیمی لردگان شرکت طراحی و مهندسی همپا انرژی HAZard and OPerability (HAZOP) 1392
133 کمپرسورهای تقویت فشار تأسیسات بهره برداری سروستان و سعادت آباد  شرکت ODCC  HAZard and OPerability (HAZOP)  1392
132 طرح مفهومي و بنيادي NGL 2400 آغاجاري شرکت مهندسی انرشیمی

 

HAZard and OPerability (HAZOP)
Quantitative Risk Assessment (QRA)

 

1392 
131  پروژه تاسيسات فرآورش طرح توسعه واحد فرآورش گاز فراشبند شرکت مهندسی انرشيمي 

HAZard and OPerability (HAZOP)
Safety Integrity Level (SIL)
Consequence Modeling (CM)
Quantitative Risk Assessment (QRA)

 1392
130 ايستگاه کاهش فشار گاز پتروشيمي دماوند  شرکت پترو پارت  HAZard and OPerability (HAZOP)  1392
129 مطالعات ارزيابي ريسک ساختمان ها و مشعل کارخانه NGL سيري   NGI/OICO

Building Blast Study
Flare radiation Study

1392 
128 طرح سکوي جديد فروزان (F18)  شرکت بين‏ المللي پيمانکاري عمومي ايران (IGC) 

HAZard and OPerability (HAZOP)
HAZard IDentification (HAZID)
Safety Integrity Level (SIL)

 1392
127 نیروگاه شیرکوه  شرکت فراب طرح های آب و انرژی   HAZard IDentification (HAZID) 1392 
126 مطالعات ايمني مرحله مفهومي پروژه فرزاد A  SLT International  Concept Safety Assessment  1392 
125  واحد اکسیژن فولاد مبارکه، سبا و طرح های توسعه جدید شرکت فولاد مبارکه اصفهان   Consequence Modelling (CM) 1392 
124 واحدهای یوتیلیتی و آفسایت پتروشیمی دهدشت شرکت بامدژ طرح 

HAZard and OPerability (HAZOP)
Safety Integrity Level (SIL)

1392 
123 واحد تولید LDPE پتروشیمی فسا شرکت هدکو HAZard and OPerability (HAZOP) 1390
122 طرح بهسازی و بهینه سازی میدان نفتی و گازی نفت سفید  شرکت مهندسان مشاور شانول فرآیند HAZard and OPerability (HAZOP)  1391-1392
121

بسته ‏هاي کمپرسورهاي فرآيندي و پمپ‏ هاي API طرح توسعه ميدان يادآوران

شرکت SINOPEC HAZard and OPerability (HAZOP)
Safety Integrity Level (SIL)
1391
120

راهبری طرح توسعه میدان نفتی ابوذر

شرکت DRGOIL و جهانپارس HAZard and OPerability (HAZOP)
HAZard IDentification (HAZID)
1391
119

مخازن ذخيره نفت خام گناوه (یک ميليون بشكه‎ای) 

شرکت تهران جنوب 

HAZard and OPerability (HAZOP)
HAZard IDentification (HAZID)
Safety Integrity Level (SIL)

1391 
118 خطوط لوله انتقال صادراتی یادآوران شرکت مهندسی و ساختمان جهانپارس    HAZard and OPerability (HAZOP)
HAZard IDentification (HAZID)
Safety Integrity Level (SIL)
Quantitative Risk Assessment (QRA)
1391 
117

پروژه ايمن‏ سازي خطوط لوله نفت، گاز و مايعات گازي در محل عبور رودخانه ‏ها و زيرگذرها در مناطق نفتخيزجنوب 

شرکت مهندسي مشاور طرح انديشان  HAZard and OPerability (HAZOP)

HAZard IDentification (HAZID)
Quantitative Risk Assessment (QRA)
Pipeline Integrity Management Program (PIM)
Emergency Response Planning (ERP)

 1391
116  میدان نفتی آذر  شرکت مهندسی مشاور تهران رایمند

HAZard and OPerability (HAZOP)
HAZard IDentification (HAZID)
Quantitative Risk Assessment (QRA)
Safety Integrity Level (SIL)
Reliability, Availability, Maintainability (RAM)

 1391
115

دو خط لوله 32 اینچی گاز ترش از فازهای 9 و 10 مربوط به پروژه توسعه میادین گازی فازهای 17 و 18 پارس جنوبی

 شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران  HAZard and OPerability (HAZOP)   1391
114 مطالعات مهندسی ارتقا ظرفیت بارگیری نفت خام بهرگان از طریق گوی شناور (SPM) شرکت مهندسین مشاور تهران برکلی 

HAZard and OPerability (HAZOP)
HAZard IDentification (HAZID)

1391 
113 طرح سوخت‎رسانی و خدمات کشتیرانی شرکت سوخت‏رسانی و خدمات کشتيرانی ستاره قشم

HAZard and OPerability (HAZOP)
Quantitative Risk Assessment (QRA)

1391 
112 طرح افزایش زودهنگام حوزه های نفتی غرب کارون (اروندان) شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی (EIED)  HAZard and OPerability (HAZOP)
HAZard IDentification (HAZID)
Quantitative Risk Assessment (QRA)
1391 
111 طرح تلمبه خانه های خط لوله های نفت خام /فرآورده آبادان – ری شرکت مهندسين مشاور بينا  HAZard and OPerability (HAZOP)
HAZard IDentification (HAZID)
Quantitative Risk Assessment (QRA)
1391
110 مخازن و تأسیسات صادراتی ماهشهر متعلق به شرکت پتروشیمی اراک  شرکت ايتوک ايران  HAZard and OPerability (HAZOP) 1391 
109  پروژه يادآوران و بسته‏ هاي LLI   شرکت SINOPEC HAZard and OPerability (HAZOP)

Safety Integrity Level (SIL)

1391 
108 عملیات جرثقیل‏ های سقفی در واحد فولاد سازی فولاد مبارکه و سبا   شرکت فولاد مبارکه اصفهان

Fault Tree Analysis (FTA)

1391 
107  واحدهای 10 و 18 پروژه الفین پتروشیمی فیروزآباد  شرکت نارگان  HAZard and OPerability (HAZOP) 1391 
106 پروژه جداسازی و بازیافت +C2 پارسیان-بخش عسلویه  شرکت مهندسی و طراحی همپا انرژی HAZard and OPerability (HAZOP) 1391 
105 واحد های یوتیلیتی مجتمع پتروشیمی زنجان  شرکت مهندسی و طراحی همپا انرژی  HAZard and OPerability (HAZOP) 1391 
104 بازنگری تحلیل‏ های مهندسی ایمنی پروژه تزریق، ذخیره سازی و فرآورش گاز شوریجه شرکت جندی شاپور   Consequence Modeling (CM)  1391
103 تآسیسات اسکله و آبگیری از دریا- کارخانه NGL  خارگ   شرکت مهندسی طرح و توسعه راهبرد انرژی

HAZard and OPerability (HAZOP)
Safety Integrity Level (SIL)

 1391
102 تأسیسات بهره ‏برداری زود هنگام میدان نفتی يادآوران شرکت مهندسی و ساختمان جهانپارس 

HAZard and OPerability (HAZOP)
Safety Integrity Level (SIL)
Quantitative Risk Assessment (QRA)

1391 
101 واحدهای یوتیلیتی مجتمع پتروشیمی کرمانشاه پتروشيمي کرمانشاه  HAZard and OPerability (HAZOP)  1391
100 واحد طرح توسعه تأسیسات فراوری قشم  شرکت فنی و ساختمانی سعید صنعت مارون 

HAZard and OPerability (HAZOP)
HAZard IDentification (HAZID)

 1391
99 توسعه، اجرا و استقرار مدیریت ایمنی حریق کارخانجات سایت قزوین (پل فیلم و پلات)  گروه صنعتی بیاضیان 

HAZard IDentification (HAZID)
Gap Assessment
Qualitative Risk Assessment (QRA)
Fire Protection System basic design
Fire Protection System detailed design

1391 
98 واحدهای یوتیلیتی و آفسایت پتروشیمی بروجن   شرکت بامدژ طرح

HAZard and OPerability (HAZOP)
Safety Integrity Level (SIL)

 1391
97  مجتمع تولید برق و بخار پتروشیمی دماوند شرکت مپنا (توسعه 3)  HAZard and OPerability (HAZOP) 1391 
96 محاسبات مهندسي تهويه دود مرکز تعطيلات، سرگرمي و خريد پديده شانديز شرکت مهندسین مشاور آتک 

Smoke Zone Definition
Fire size Determination
Flowrate calculation based on NFPA 92B Models
Determination of volumetric flowrate of fans for each smoke zone

1391 
95 واحدهای یوتیلیتی و آفسایت شرکت پتروشیمی مهر پترو کیمیا شرکت پترو‏سازه ایرانیان

HAZard and OPerability (HAZOP)

1391
94 تأسیسات یوتیلیتی مجتمع ایران LNG شرکت خرد صنعت HAZard and OPerability (HAZOP) 1391
93 ایستگاه تقویت فشار گاز فازهای 20 و 21 پارس جنوبی شرکت OTCC HAZard and OPerability (HAZOP) 1391
92 واحدهای 11 و 14 و 20 و 62 و 63 مجتمع ایران LNG مهندسان مشاور سازه

HAZard and OPerability (HAZOP)
Safety Integrity Level (SIL)

1391
91 ایستگاه تقویت فشار گاز چهارم پتاوه خط لوله سراسری دهم شرکت طرح و بازرسی HAZard and OPerability (HAZOP) 1390-1391
90 واحد تولید آمونیاک شماره 3 پتروشیمی پردیس شرکت پتروشیمی پردیس HAZard and OPerability (HAZOP) 1390-1391
89 تأسیسات بالادستی OMV  شرکت CEIS پاکستان 

HAZard and OPerability (HAZOP)
HAZard IDentification (HAZID)
Safety Integrity Level (SIL)

1390 
88 واحد تولید DRA  شرکت سپهرافزای ارس  HAZard and OPerability (HAZOP) 1390 
86 تأسیسات سرچاهی، خطوط لوله و چند راهه طرح توسعه میدان نفتی یادآوران  شرکت خلخال دشت 

HAZard and OPerability (HAZOP)
Safety Integrity Level (SIL)

 1390
85 تأسیسات بهره‏ برداری زودهنگام میدان نفتی یادآوران  شرکت جهان پارس 

HAZard and OPerability (HAZOP)
Safety Integrity Level (SIL)

1390
84 سکوهای دریایی فازهای 15 و 16 پارس جنوبی  شرکت ایزوایکو  HAZard and OPerability (HAZOP)  1390
83 تأسیسات کمپرسورهای درود 1 و 2 و خوراک مجتمع NGL خارگ شرکت بیدک  HAZard and OPerability (HAZOP) 1390 
82 فاز دو میدان گازی تنگ بیجار و کمانکوه شرکت مهندسین مشاور تهران رایمند 

HAZard and OPerability (HAZOP)
HAZard IDentification (HAZID)
Consequence Modelling (CM)

1390 
80 طرح احداث ایستگاه ‏های تقویت فشار گاز خط سراسری ششم (خورموج و دیلم )  شرکت مهندسین مشاور پارس

HAZard and OPerability (HAZOP)
HAZard IDentification (HAZID)
Safety Integrity Level (SIL)

1390 
79 واحدهاي يوتيليتي و آفسايت پتروشيمي ممسني کنسرسيوم بام دژ-کاناز مشاور 

HAZard and OPerability (HAZOP)
Safety Integrity Level (SIL)

 1390
78 سيستم توزيع متمرکز گازهاي مصرفي آزمايشگاه صنعت نفت شرکت مهندسين مشاور ماد کيميا فرآيند  HAZard and OPerability (HAZOP) 1390 
77 شناسايي و کنترل مخاطرات بروش HAZOP در واحدهاي آمونياک و اوره شرکت پتروشيمي کرمانشاه  HAZard and OPerability (HAZOP)  1390
76 مطالعات SIL پروژه NGL سیری   شرکت نفت فلات قاره ایران

Safety Integrity Level (SIL)
SIL workshop for client personnel
Updating of engineering documents (ESD, Cause & Effect, etc.)
PHA-Pro software training
Development of an educational SIL/PHA-Pro package

 1390
 75 مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي (EIA) ايستگاه تقويت فشار گاز وراوي  شرکت نارديس 

Environmental Impact Assessment (EIA)
EMMP

1390 
 74 پروژه تأسیساتNGL خارگ کنسرسیوم فراب - ناردیس 

HAZard and OPerability (HAZOP)
HAZard IDentification (HAZID)
Reliability, Availability, Maintainability (RAM)
Consequence Modeling (CM)
Quantitative Risk Assessment (QRA)
Comprehensive Safety Analysis

 1390-1391
73 طرح NGL خارگ  شرکت بين‏ المللي مهندسي ايران (ايريتک)   HAZard IDentification (HAZID) 1389-1390 
72

پروژه فرآورده ‏هاي طرح جمع‏ آوري گازهاي همراه و استحصال مايعات گازي در جزيره خارگ

شرکت طرح و مديريت اجرا 

HAZard and OPerability (HAZOP)

HAZard IDentification (HAZID)

Safety Integrity Level (SIL)

Reliability, Availability, Maintainability (RAM)

Fire & Explosion Study

Consequence Modeling (CM)
Quantitative Risk Assessment (QRA)-Pipelines
Quantitative Risk Assessment (QRA)-Major Equipment
Layout optimization, Impacted/Restricted Area & Fire Zones Extent of fireproofing determination

Fire Consequence Layout & Noise Study

1389-1391 
71 پروژه تاپينگ قشم شرکت سرمايه‏ گزاري نيک صنعت پارسيان 

HAZard and OPerability (HAZOP)
Safety Integrity Level (SIL)

 1389-1390
70 طرح توسعه ميدان نفتي مسجد سليمان شرکت نفت چين

HAZard IDentification (HAZID)
HAZard and OPerability (HAZOP)

1389
69 تأسيسات مرتبط با پروژه جابجايي فلر فاز يک عسلويه شرکت پترو پارت  HAZard and OPerability (HAZOP)  1389
68 پروژه NGL خارگ  شرکت بين‏ المللي مهندسي ايران (ایریتک) 

Consequence Modeling (CM)
Quantitative Risk Assessment (QRA)
Buildings Blast Risk Assessment
Layout optimization
Impacted/Restricted Area & Fire Zones & Extent of fireproofing determination

1389-1391 
67 کارخانه‏ هاي توليد قير تهران، بندرعباس، شيراز، اراک و تبريز  شرکت نفت پاسارگاد  HAZard and OPerability (HAZOP)  1389-1390
66 ترمینال قیر صادراتی بندر امام خمینی  شرکت نفت پاسارگاد   HAZard IDentification (HAZID) 1389 
65 واحد شيرين ‏سازي طرح افزايش ظرفيت توليدات پالايشگاه تهران شرکت تن و تاس تابان HAZard and OPerability (HAZOP) 1389
64 پروژه افزايش توليد بنزين پالايشگاه بندرعباس شرکت طراحي و مهندسي صنايع پتروشيمي (PIDEC) HAZard and OPerability (HAZOP) 1389
63 پروژه ذخيره ‏سازي گاز شوريجه جندي شاپور- NGSC

HAZard and OPerability (HAZOP)
HAZard IDentification (HAZID)
Equipment and unit layout analysis
Determination of fire zones (TOTAL approach)
Determination of impacted and restricted area (TOTAL approach)

1389-1390
62 طرح کارخانه گاز درود 3 خارگ  شرکت البرز مسير 

HAZard and OPerability (HAZOP)
HAZard IDentification (HAZID)
Qualitative Risk Assessment (QRA)
Safety Integrity Level (SIL)
Quantitative Risk Assessment (QRA)
Reliability, Availability, Maintainability (RAM) Study
Environmental Impact Assessment (EIA)

 1389
61

پروژه‏ هاي احداث و راه ‏اندازي کارخانه قير دميده آبادان و پايانه صادراتي و وارداتي بندر امام خميني

شرکت نفت پاسارگاد 

Engineering documents review
Comment and Approval
Contractors' HSE management system improvement

1389-1391 
60 پروژه‏ هاي احداث و راه ‏اندازي پایانه صادراتی قیر بندر ماهشهر  شرکت نفت پاسارگاد  Engineering documents review
Comment and Approval
Contractors' HSE management system improvement 
1389-1391
59 طرح توليد زودهنگام از ميدان نفتي هنگام   شرکت نفت فلات قاره ايران HAZard and OPerability (HAZOP) 1389 
58

طرح توليد زودهنگام از ميدان نفتي هنگام 

 شرکت نفت فلات قاره ايران

HAZard IDentification (HAZID)

1389
57

ارزيابي و مديريت ريسک کريدور خطوط لوله کارون- اهواز (21 خط لوله انتقال شامل نفت زنده بنگستان و گاز ترش آماک)

شرکت مهندسي مشاور طرح انديشان 

HAZard and OPerability (HAZOP)
HAZard IDentification (HAZID)
Quantitative Risk Assessment (QRA)
Emergency Response Planning
Pipeline Integrity Management (PIM)

1388
56 واحد جديد گرانول‏ سازي گوگرد پالايشگاه نفت تهران کنسرسيوم احسان  HAZard and OPerability (HAZOP) 1388 
55 خط لوله انتقال گاز سيري - عسلويه  شرکت بين‏ المللي پيمانکاري عمومي ايران (IGC)  HAZard and OPerability (HAZOP) 1388 
54 پروژه توسعه ميدان هاي نفتي دانان و دهلران شرکت نفت مناطق مرکزي ايران (ICOFC) 

Environmental Impact Assessment (EIA)
EMMP

1388 
53 نيروگاه مجتمع پتروشيمي فجر دو شرکت مپنا- توسعه3

HAZard and OPerability (HAZOP)

1388
52 تأسيسات آبگيري از دريا پالایشگاه نفت ستاره خليج فارس شرکت صدرا  HAZard and OPerability (HAZOP)  1388
51 سايت "اف" پروژه توليد حلال‏ هاي رنگ رنگين‏ کمان شرکت مهندسين مشاور پايدار انرژي پرشيا  HAZard and OPerability (HAZOP) 1388 
50 بخش دوم فاز يک تأسيسات جديد بهره‏ برداري سراجه قم  شرکت ايران ايتوک  HAZard and OPerability (HAZOP) 1388 
49 واحد پيش ‏تراکم مجتمع NGL-1000  شرکت فني و مهندسي خرد صنعت  HAZard and OPerability (HAZOP)  1388
48 شناسايي خطرات و ارزيابي ريسک در پالايشگاه نفت بندر عباس ناحيه الف پالايشگاه نفت بندرعباس 

HAZard and OPerability (HAZOP)
Safety Integrity Level (SIL)
Quantitative Risk Assessment (QRA)

 1388-1389
47 پروژه تأمین سوخت مورد نیاز نیروگاه برق جزیره لاوان شرکت پایندان

 

HAZard and OPerability (HAZOP)
HAZard IDentification (HAZID)
Safety Integrity Level (SIL)

 

1388
46 طراحي و تدوين نظام مديريت ريسک و نظام مديريت HSE پروژه ‏ها  شرکت نفت پاسارگاد 

OHSAS corporate document review
HAZard and OPerability (HAZOP)
HAZard IDentification (HAZID)
Job Safety Analysis (JSA)
Risk Assessment
System development and documentation
Staff training

 1388-1389
45 توربين هاي گازي نيروگاه فاز 6، 7 و 8 پارس جنوبي شرکت هيربدان 

 HAZard and OPerability (HAZOP)

1387
44 خدمات مشاوره مدلسازي پيامد برای واحدهاي پالايشگاه نفت اصفهان شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‏ هاي نفتي ايران

 

Weather condition studies
Topographical condition studies
Major scenarios determination
Consequence modeling for all selected scenarios Consequence modeling trainings course
Safe area determination around the refinery
Flare condition study
Toxic gas dispersion study
Book translation
Preparing educational package for consequence modeling

 

1387 
43 تحليل پيامد در واحدهاي فرآيندي پالايشگاه نفت اراک پالايشگاه نفت اراک

 

Weather condition studies
Topographical condition studies
Major scenarios determination
Consequence modeling for all selected scenarios
Safe area determination around the refinery
Flare condition study & Toxic gas dispersion study

 

1390
42 پروژه بازسازي سکوهاي ميدان نفتي سيري موسسه دريا ساحل 

HAZard and OPerability (HAZOP)
HAZard IDentification (HAZID)

1387
41 پروژه توسعه ميدان گازي گشوي جنوبي و پالايشگاه مربوطه شرکت تهران رايمند 

Equipment and Unit Layout Optimization
Building Blast Risk Assessment (to API 752)
Critical detection point

Fireproofing requirements
Determination of Fire Zones (TOTAL approach)
Determination of Impacted and Restricted Area (TOTAL approach
Accident simulation for natural gas and products pipelines

Accident simulation for wellhead area

 1387
40 مهندسي تفصيلي ايمني در واحدهاي توليد مواد شيميايي رنگين کمان شرکت آريا پيشرو قرن 

HSE Philosophy
Fire and Explosion Analysis
Fire Protection Philosophy
Hazardous Area Classification
UFD, P&ID and Calculation Notes for all FiFi systems
Spec.’s and Datasheets for all FiFi and Safety Equipment
Material Requisitions and TBE

1387 
39 واحدهای فرآیندی پالایشگاه گاز بید بلند پالایشگاه گاز بید بلند 

Weather condition studies
Topographical condition studies
Major scenarios determination
Consequence modeling for all selected scenarios
Safe area determination around the refinery
Flare condition study
Toxic gas dispersion study

1387 
38 کارخانه گاز و گاز مايع NGL-3100 چشمه خوش شرکت سازه 

Equipment and unit layout optimization
Building blast risk assessment (to API 752)
Critical detection points
Fireproofing requirements
Determination of fire zones (TOTAL approach)
Determination of impacted and restricted area (TOTAL
approach
Accident simulation for feed and products pipelines
Flares and cold vents simulation

1387 
37 مدلسازی پیامد حوادث فرآیندی در مجتمع پتروشیمی تندگویان مجتمع پتروشیمی تندگویان

Consequence Modeling (CM)

1387
36  پروژه توسعه ميدان نفتي خشت شرکت صدرا 

Safety and Fire Protection Philosophies
Fire and Explosion Analysis

Risk Assessment
Detection Layouts
Hazardous Area Classification
Cause & Effect Charts

UFD, P&ID and Calculation Notes for all FiFi systems
Spec.’s and Datasheets for all FiFi and Safety Equipment
Escape Routes Drawings and FiFi Layouts
Material Requisitions and TBE

1387 
35 طرح تأمين نفت خام پالايشگاه بندرعباس از طريق جزيره قشم (طرح پايانه شناورSPM) شرکت سرمايه‏ گذاري نفت قشم 

HAZard and OPerability (HAZOP)
HAZard IDentification (HAZID)
FMECA
Qualitative and Quantitative Risk Assessment
Ship maneuver simulation
Development of Emergency Response Plan
Development of Safe Operating and Maintenance Procedures

1387 
34 پایانه صادراتی قیر و نفت سنگین بندر عباس شرکت توسعه انرژی خاورمیانه
HAZard and OPerability (HAZOP) 1387
33 مخازن کلر و آمونیاک مجتمع پتروشیمی شیراز مجتمع پتروشیمی شیراز Consequence Modeling (CM) 1387
32 واحدهاي تصفيه با آمين، تانک هاي ذخيره نفت، آبگيري از دريا و تصفيه آب و آفسايت پالايشگاه نفت لاوان - بخش دوم شرکت بين‏ المللي پيمانکاري عمومي ايران HAZard and OPerability (HAZOP) 1387
31 واحد موجود نفتا هايدروتريتينگ شرکت نفت لاوان شرکت بين‏ المللي پيمانکاري عمومي ايران  HAZard and OPerability (HAZOP) 1387
30 پروژه توسعه لایه نفتی پارس جنوبی شرکت مهندسی و توسعه عمید  HAZard and OPerability (HAZOP)  1387
29 واحد تصفیه گاز زائد پالایشگاه نفت تهران کنسرسیوم احسان  HAZard and OPerability (HAZOP) 1387
28 واحد بازیافت گوگرد پالایشگاه نفت تهران شرکت مهندسی و ساخت نارگان  HAZard and OPerability (HAZOP) 1387
27 واحد تولید هیدروژن پالایشگاه نفت تهران شرکت مهندسی و ساخت نارگان  HAZard and OPerability (HAZOP) 1387
26 واحد جديد گوگردزدايي از نفت سفيد و گازوئيل پالايشگاه نفت تهران شركت طراحي و ساختمان نفت (ODCC)  HAZard and OPerability (HAZOP) 1387
25 تأسيسات خشکي و دريايي ترمينال نفتي ماهشهر شرکت ماشين‏ سازي اراک  HAZard and OPerability (HAZOP) 1387
24  طراحي سيستم هاي ايمني فاز 15 و 16 پارس جنوبي (بخش دريا) SLT International 

HAZOP and HAZID Studies
RAM/Criticality Assessment
Dropped Objects Study
Natural Ventilation Study
Ships Collision Study
Fire and Smoke/Gas Dispersion and Explosion Study
Escape, Evacuation and Rescue Study
Area Classification Schedule
Performance Standards for Safety Critical Systems
Environmental Job Specification
Environmental Impact Assessment (EIA)
Waste Management Plan
Noise Control Job Spec.; Noise Report and Maps
Emergency System Vulnerability Study
Building Safety Functional Specification
Building Blast and Fire Protection Report
Risk Assessment

Passive Fire Protection Job Spec., Drawings & Details
Fire Protection Job Specification and Firewater Report
Firewater
System UFD’s and P&ID’s
Fire & Safety Equipment Layouts, Specification

1386 
23  واحد آيزوماکس پالايشگاه نفت تبريز پالایشگاه نفت تبریز   HAZard and OPerability (HAZOP) 1386 
22 واحدهاي تصفيه با آمين، تانک هاي ذخيره نفت، آبگيري از دريا و تصفيه آب و آفسايت پالايشگاه نفت لاوان - بخش اول شرکت بين‏ المللي پيمانکاري عمومي ايران  HAZard and OPerability (HAZOP) 1386
21  کليه واحدهاي توسعه ميدان نفتي رشادت شرکت پژوهش صنعت نفت   HAZard and OPerability (HAZOP) 1386
20 واحدهاي جديد تقطير اتمسفريک و تقطير در خلاء پالايشگاه نفت لاوان شرکت مهندسين مشاور ناموران   HAZard and OPerability (HAZOP) 1386
19 کليه تأسيسات اسکله بارگيري پارس- مجتمع پتروشيمي مبين کنسرسيوم پايندان و طرح انديشان As-Built 1386-1387
18 کليه تأسيسات اسکله بارگيري پارس- مجتمع پتروشيمي مبين کنسرسيوم پايندان و طرح انديشان  HAZard and OPerability (HAZOP) 1386-1387
17 کليه واحدهاي توسعه ميدان نفتي خشت شرکت پژوهش صنعت نفت   HAZard and OPerability (HAZOP) 1386
16 کليه تأسيسات آفسايت و اينترکانکشن مجتمع پتروشيمي مبين کنسرسيوم آزان- NPC  HAZard and OPerability (HAZOP) 1386
15 تاسيسات آبگيري از درياي مجتمع پتروشيمي مبين شرکت صنعتي دريايي ايران HAZard and OPerability (HAZOP) 1386
14 واحد آيزوماکس پالايشگاه نفت بندر عباس پالايشگاه نفت بندر عباس HAZard and OPerability (HAZOP)
Audit/Checklist Analysis
1386
13 8 خط لوله نفت وگاز عبوري از پشت سد در حال احداث گتوند شرکت مهندسي مشاور طرح انديشان HAZard IDentification (HAZID)
Consequence Modelling (CM)
Emergency Planning and Developing an Integrity Management Program
1385
12 تدوين طرح واکنش اضطراري در ايستگاه هاي سوخت رساني گاز فشرده شهر تهران امور پژوهش شرکت ملي گاز

Hazard Identification (HAZID)
Consequence Modelling (CM)
Emergency Response Planning (ERP)

1385
11 واحد جديد توليد پلي استايرن پتروشيمي تبريز شرکت پژوهش صنعت نفت  HAZard and OPerability (HAZOP) 1385
10 واحد بازيافت LPG مجتمع پالايش گاز کنگان (وليعصر) شرکت پتروصنعت ماد  HAZard and OPerability (HAZOP) 1384
09 طرح توسعه فازهاي 6.7.8 ميدان گازي پارس جنوبي شرکت مهندسی هیربدان Blast Analysis of GTG Control Building 1384
07  واحد هاي يوتيليتي منطقه دو مجتمع پتروشيمي شيراز مجتمع پتروشيمي شيراز   HAZard and OPerability (HAZOP) 1384 
06  فاز یک طرح توسعه میدان نفتی منصوری - تأسیسات موقتی مهندسین مشاور پارسیکان ایران 

HAZard and OPerability (HAZOP)
Hazard Identification (HAZID)
Preparation of Safety Philosophy
Preparation of a List of HSE Rules and Regulations

1383 
05   فاز دو طرح توسعه میدان نفتی منصوری - تأسیسات جدید مهندسین مشاور ناموران 

HAZard and OPerability (HAZOP)
Hazard Identification (HAZID)
Reliability, Availability, Maintainability (RAM)
Safety Analysis

 1383
04 سه واحد تصفيه گاز ترش مجتمع پتروشيمي رازي مجتمع پتروشيمي رازي

HAZard and OPerability (HAZOP)
Audit/Checklist Analysis
Fault-Tree Analysis

1383
03 واحد توليد اکسيد اتيلن مجتمع پتروشيمي اراک مجتمع پتروشيمي اراک

HAZard and OPerability (HAZOP)
Audit/Checklist Analysis
Fault-Tree Analysis

1383
02

تحليل جامع ريسک در کليه واحد‏هاي فرآيندي و يوتيليتي مجتمع پتروشيمي خراسان(واحدهاي توليد آمونياک، توليد اوره، توليد ملامين، توليد بخار، نيروگاه، هواي ابزار دقيق، تصفيه آب، تصفيه آب هاي صنعتي، توليد نيتروژن، فاضلاب و آب کولينگ)

مجتمع پتروشيمي خراسان

HAZard and OPerability (HAZOP)
Fault-Tree Analysis

1383
01 خدمات متنوع مهندسی ایمنی NIOC, NIGC, and NPC Safety Engineering 1383

ارتباط با ما

دفتر مرکزی:

تهران، خیابان دستگردی (ظفر)، بین مدرس و آفریقا، پلاک 290، واحد 3

پست الکترونیک:

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تلفکس:

88871504 - 88871527

88871531 - 88871547

پروفایل شرکت

رزومه کاری شرکت آفتاب ایمن پرتو

زمینه های فعالیت شرکت

انجام مطالعات HAZOP, HAZID, FMEA, JSA
پیاده ‏سازی SIL Assessment, SIL Verification, RAM, LOPA, FTA
استقرار سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
تحلیل شکاف سیستم مدیریت ایمنی فرآیند (PSM Gap Analysis)
بازنگری ایمنی پیش‏ راه‏ اندازی (PSSR)
کاستي‏ سنجي سيستم مديريت HSE
انجام مطالعات مهندسی پوشش ضد حریق (Fireproofing)
طراحی سیستم ‏های اعلان حریق، اطفاء حریق و کولینگ
تدوین کلیه مدارک مهندسی در حوزه ایمنی و آتش‏نشانی
ارزیابی کمی و کیفی ریسک حریق در ساختمان‌ها، انبارها و واحدهای فرآیندی
مدلسازی پیامد حوادث فرآیندی با استفاده از نرم ‏افزار PHAST
مدلسازی پیامد حوادث فرآیندی با استفاده از متدهاي CFD
ارزیابی کمی ریسک (QRA)
استاندارد نمودن Dike Walls
تدوین طرح واکنش در شرایط اضطراری (ERP)
ارزیابی ساختمان‏‏ها در برابر انفجار (Blast Study)
برگزاری دوره‏ های آموزشی تخصصی حوزه مهندسی ایمنی

ماهنامه الکترونیکی شرکت

بولتن خبری مهرماه 1397

JoomShaper