شماره

عنوان پروژه

نام کارفرما

مطالعات انجام شده

سال انجام

219 پروژه واحد LDPE مجتمع پتروشیمی لاله شرکت مجتمع پتروشیمی لاله HAZard and OPerability (HAZOP) 1395
218 پروژه جداسازی و بازیافت +C2 پارسیان-بخش عسلویه شرکت طراحی و مهندسی همپا انرژی (HEDCO) HAZard and OPerability (HAZOP) 1395
217 پروژه خط لوله انتقال گاز هیدروژن واقع در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر مجتمع پتروشیمی کارون HAZard and OPerability (HAZOP) 1395
216 پروژه بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی پارس جنوبی شرکت فرآب طرح‏ هاي آب و انرژی HAZard and OPerability (HAZOP) 1395
215 پروژه تسهیلات سرچاهی و تأسیسات جانبی و خطوط لوله جریانی به صورت EPCمیدان نفتی یاران جنوبی شرکت سروش انرژی پویا

HAZard and OPerability (HAZOP)

HAZard IDentification (HAZID)

Safety Integrity Level (SIL)

Quantitative Risk Assessment (QRA)

1395
214 تأسیسات دریافت و انتقال پیگ دالان زاگرس جنوبی
شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی HAZard and OPerability (HAZOP) 1395
213 واحدهاي HPU,DHT, SRU و پکيج‎‏هاي واحدهاي 66، 79، 89، 97 پروژه تصفيه گازوئيل پالايشگاه اصفهان شرکت مهندسی و ساخت نارگان

 HAZard and OPerability (HAZOP)

Safety Integrity Level (SIL)

1395 
212 پروژه احداث واحد سردسازی پالایشگاه گاز بیدبلند در مجتمع پتروشیمی بندر امام مجتمع پتروشیمی بندر امام Fire Zone Spacing 1395
211 واحد PVC مجتمع بسپاران پتروشیمی بندر امام مجتمع پتروشیمی بندر امام HAZard and OPerability (HAZOP) 1395
210 پروژه خطوط لوله ارتباطی پتروشیمی بندر امام و بیرون از مجتمع بندر امام مجتمع پتروشیمی بندر امام

HAZard IDentification (HAZID)

Quantitative Risk Assessment (QRA)

1395
209 مجتمع فرآورش پتروشيمي بندر امام مجتمع پتروشیمی بندر امام Hazardous Area Classification 1395
208 کلیه واحدهای فرآیندی و یوتیلیتی پالایشگاه میعانات گازی سیراف شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی (EIED) HAZard and OPerability (HAZOP) 1395
207 اولین نیروگاه زمین گرمایی کشور در شمال غرب کوه سبلان شرکت پترو تکسان HAZard and OPerability (HAZOP) 1395
206 پروژه مخزن ذخیره آمونیاک پتروشیمی لردگان مجتمع پتروشیمی لردگان HAZard and OPerability (HAZOP) 1395
205 پروژه مخازن ذخیره ‏سازی شرکت پالایش نفت اصفهان شرکت نیرپارس HAZard and OPerability (HAZOP) 1395
204   پروژه گوی شناور و خط لوله دریایی کیش به گرزه  موسسه عمران ساحل  HAZard and OPerability (HAZOP)
HAZard IDentification (HAZID)
1394 
203  سکوهای شماره A20 و A21 پروژه میدان نفتی ابوذر شرکت فنی و ساختمانی جهانپارس   Safety Integrity Level (SIL) 1394 
202   تأسیسات سرچاهی و خطوط جریانی شمالی میدان نفتی آزادگان جنوبی شرکت طراحي و ساختمان نفت (ODCC)   HAZard and OPerability (HAZOP)
HAZard IDentification (HAZID)
Safety Integrity Level (SIL)
 1394
 200  پروژه خطوط لوله گاز شیرین ایران-عمان مهندسان مشاور تهران رایمند 

HAZard and OPerability (HAZOP)
HAZard IDentification (HAZID)
Safety Integrity Level (SIL)
Quantitative Risk Assessment (QRA)
Consequence Modeling (CM)
Reliability, Availability, Maintainability (RAM)

1394 
199 واحد LTE Splitting شرکت پتروشيمي نوري (برزويه) شرکت مهندسان مشاور سازه

HAZard and OPerability (HAZOP)
Safety Integrity Level (SIL)

1394 
198 واحدهاي اول و دوم کارخانه توليد متانول مجتمع پتروشيمي زاگرس مجتمع پتروشيمي زاگرس HAZard and OPerability (HAZOP) 1394
197 واحد تولید قیر 1500 تنی آذرخش واقع در خرمشهر شرکت رامپکو HAZard and OPerability (HAZOP) 1394
196 واحد هایدروتریتینگ گازوئیل شرکت پالايش نفت تبريز شرکت طراحی و ساختمان نفت (ODCC) HAZard and OPerability (HAZOP) 1394
195 پروژه احداث واحد بهره برداری (CPF) میدان نفتی آذر شرکت مهندسی انرشیمی

HAZard and OPerability (HAZOP)
HAZard IDentification (HAZID)
Safety Integrity Level (SIL)
Quantitative Risk Assessment (QRA)

1394
194 طرح‏ ریزی و تدوین سیستم آموزش های تخصصی طراحی ایمنی فرآیند با رویکرد PSM مجتمع پتروشیمی بندر امام Process Safety Management 1394
193 واحدهای آمونیاک و اوره مجتمع پتروشیمی مسجد سلیمان شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی (PIDEC)

HAZard and OPerability (HAZOP)

Safety Integrity Level (SIL)

1394
192 پروژه پکیج فلر مجتمع پتروشیمی مرجان شرکت کیمیاگران صنعت پارس HAZard and OPerability (HAZOP) 1394
191 انجام مطالعات آنالیز پیامد پروژه بازنگری در مطالعات ایمن ‏سازی و بهسازی وضعیت کریدور موجود خطوط لوله اهواز-کارون مهندسین مشاور طرح اندیشان Quantitative Risk Assessment (QRA)
Consequence Modeling (CM)
1394
190 مخازن ذخیره سازی و کریدور خطوط لوله انتقال خوراک و محصولات پتروشیمی مکران مهندسین مشاور سازه‏ پردازی ایران HAZard and OPerability (HAZOP)
HAZard IDentification (HAZID)
Safety Integrity Level (SIL)
1394
189 واحد VC، CA و MTBE مجتمع پتروشیمی کیمیا شرکت پتروشیمی کیمیا-بندر امام   Fireproofing Study 1394 
188 واحد VC مجتمع پتروشیمی کیمیا شرکت پتروشیمی کیمیا-بندر امام   Blast Study 1394 
187 واحد آمونیاک و آفسایت مجتمع پتروشیمی لاوان شرکت طراحی و مهندسی همپا انرژی (HEDCO)  HAZard and OPerability (HAZOP)
Safety Integrity Level (SIL)
1394
186 پروژه تأسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی میدان نفتی آذر  شرکت توسعه آب و گاز ایران

HAZard and OPerability (HAZOP)
HAZard IDentification (HAZID)
Safety Integrity Level (SIL)

1394 
185 پروژه ساخت تابلوهاي کنترل سرچاهي ميدان نفتي آذر شرکت کاردانان شرق   HAZard and OPerability (HAZOP) 1394 
184 واحد اوره و آفسایت مجتمع پتروشیمی هرمز شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی (PIDEC)   HAZard and OPerability (HAZOP)
Safety Integrity Level (SIL)
1394 
183 پروژه احداث خطوط انتقال نفت و گاز ميدان نفتي ياران شمالي  شرکت فني و ساختماني تهران جنوب

HAZard and OPerability (HAZOP)
HAZard IDentification (HAZID)
Safety Integrity Level (SIL)

1394
182 واحد NF3 مجتمع پتروشیمی فرآورش بندر امام  مجتمع پتروشیمی فرآورش بندر امام

HAZard and OPerability (HAZOP)
Review

1394 
181 پروژه احداث واحد کلاستر در میدان یاران شمالی شرکت جندی شاپور 

HAZard and OPerability (HAZOP)
HAZard IDentification (HAZID)
Safety Integrity Level (SIL)

1394 
180  تأسیسات کلاستر پروژه توسعه میدان گازی کیش شرکت مارون کاران 

HAZard and OPerability (HAZOP)
HAZard IDentification (HAZID)
Safety Integrity Level (SIL)

 1394
179 واحد آمونياک مجتمع پتروشیمی هرمز شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی (PIDEC)  HAZard and OPerability (HAZOP)
Safety Integrity Level (SIL) 
1394
178 پروژه احداث سیستم جدید بازیافت کاستیک واحد الفین پتروشیمی بندر امام شرکت فن اطلس نوپا   HAZard and OPerability (HAZOP) 1394
177 واحدهای 100 و 300 پروژه NGL3200 موسسه صدف  HAZard and OPerability (HAZOP)  1394
176 پروژه توسعه میدان نفتی آذر شرکت مهندسی انرشیمی Noise Study 1394
175 پروژه سکوي سرچاهي دورود D22  شرکت صف‏رزموند

HAZard and OPerability (HAZOP)
HAZard IDentification (HAZID)
Safety Integrity Level (SIL)

1394
174  پروژه احداث واحد کلاستر در ميدان ياران شمالي  شرکت جندي شاپور

Quantitative Risk Assessment (QRA)
Consequence Modeling (CM)
Blast Study
Reliability, Availability, Maintainability (RAM)

1394 
173 پروژه تخليه مستقيم پروپيلن از تراک شرکت مهندسين مشاور هندسه پارس HAZard and OPerability (HAZOP)
HAZard IDentification (HAZID)
1394
172 واحدهای سردسازی، ذخیره سازی و بارگیری C3/ C4 پالایشگاه میعانات گازی بندرعباس شرکت شانول فرآیند

HAZard and OPerability (HAZOP)
Safety Integrity Level (SIL)

1394
171 طراحي و استقرار سيستم مديريت HSE شهروندي و بازرسي و نظارت بر عملکردهاي دستگاه هاي مسئول در مناطق 22 گانه شهرداري تهران شهرداري تهران Health, Safety and Environment 1394
170 پروژه جبران اثرات ناشي از احداث سد چم شير مهندسين مشاور طرح انديشان 

HAZard and OPerability (HAZOP)
HAZard IDentification (HAZID)
Quantitative Risk Assessment (QRA)
Emergency Response Planning (ERP)

1393

ارتباط با ما

دفتر مرکزی:

تهران، خیابان دستگردی (ظفر)، بین مدرس و آفریقا، پلاک 290، واحد 3

پست الکترونیک:

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تلفکس:

88871504 - 88871527

88871531 - 88871547

پروفایل شرکت

AIPCECO's Introduction Package

زمینه های فعالیت شرکت

انجام مطالعات HAZOP, HAZID, FMEA, JSA
پیاده ‏سازی SIL Assessment, SIL Verification, RAM, LOPA, FTA
استقرار سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
تحلیل شکاف سیستم مدیریت ایمنی فرآیند (PSM Gap Analysis)
بازنگری ایمنی پیش‏ راه‏ اندازی (PSSR)
کاستي‏ سنجي سيستم مديريت HSE
انجام مطالعات مهندسی پوشش ضد حریق (Fireproofing)
طراحی سیستم ‏های اعلان حریق، اطفاء حریق و کولینگ
تدوین کلیه مدارک مهندسی در حوزه ایمنی و آتش‏نشانی
ارزیابی کمی و کیفی ریسک حریق در ساختمان‌ها، انبارها و واحدهای فرآیندی
مدلسازی پیامد حوادث فرآیندی با استفاده از نرم ‏افزار PHAST
مدلسازی پیامد حوادث فرآیندی با استفاده از متدهاي CFD
ارزیابی کمی ریسک (QRA)
استاندارد نمودن Dike Walls
تدوین طرح واکنش در شرایط اضطراری (ERP)
ارزیابی ساختمان‏‏ها در برابر انفجار (Blast Study)
برگزاری دوره‏ های آموزشی تخصصی حوزه مهندسی ایمنی

ماهنامه الکترونیکی شرکت

بولتن خبری مهرماه 1397

JoomShaper