بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

امروزه بسیاری از سازمان ها به ضرورت برقراری سیستم مدیریت ریسک های بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) جهت دستیابی به مدیریت اثربخش و کارا در حیطه کليه فعالیت‏ های صنعتی و حوزه ‏های پیمانکاری پی برده و اقدام به استقرار و یا اصلاح سیستم مدیریت HSE در مجموعه تحت نظارت خود نموده اند. انجام این کار نیازمند بهره گیری از دانش و تخصص کارشناسان و مشاوران متخصص HSE است تا از این طریق بتوان به اصل بهبود مستمر در امر مدیریت سیستماتیک خطرات و ریسک ها دست یافت.

واحد HSE شرکت آفتاب ایمن پرتو با هدف ارائه مشاوره های تخصصی به سازمان ها و شرکت ها برای استقرار و اجرای نظام مند سیستم مدیریت HSE تشکیل گردیده است و در این راستا قابلیت های متعددی جهت اجرای پروژه های مختلف پژوهشی و عملیاتی در زمینه مدیریت HSE داراست. واحد بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) یک ساختار مدیریتی را برای اجرای موثر تمهیدات کنترلی ناشی از فرآیندهای شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک، ارزیابی و مدلسازی پیامدها و مطالعات مهندسی ایمنی فراهم می آورد.

 

توانمندی‏ ها:

 

طرح ریزی استراتژیک HSE و ایمنی فرآیند (تدوین مقاصد، اهداف و برنامه های راهبردی HSE)

کاستی سنجی و پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی فرآیند (PSM)

کاستي‏ سنجي سيستم مديريت HSE

پياده ‏سازي استانداردهاي HSE-MS ، ISO 45001 ، ISO14000 و ISO 9001

فرهنگ سازی در زمینه HSE

طراحي و پياده‌سازي سيستم ارزيابي عملکرد HSE و تدوين شاخص‏ هاي عملکردي آن

نیازسنجی آموزشی و استقرار سیستم مدیریت آموزش‌های HSE

تهیه نقشه های فرار برای کلیه بخش های سازمان

مشاوره در زمینه بهبود مدیریت HSE پیمانکاران

انجام پروژه های شناسایی و ارزیابی ریسک نظیر FMEA، HAZID، JHA و ...

به روزرسانی/ تهیه دستورالعمل ها و مدارک مورد نیاز HSE

مدیریت تابلوها و علایم ایمنی، هشداردهنده و فرار

ارائه مشاوره در زمینه ایمنی حمل و نقل و ترافیک (خودروهای حمل بار، خودروهای سازمانی و ...)

بررسی و ارزیابی وضعیت موجود HSE در انبارها

بازنگری ایمنی پیش راه اندازی (PSSR)

نظارت بر ایمنی در ساخت و ساز

طراحی سیستم مدیریت HSE متناسب با نوع فعالیت‎های سازمان

پياده سازي سيستم مديريت بازرسي بر مبناي ريسک (RBI; Risk Based Inspection)

ارزيابي ريسک‏ هاي بهداشتي (HRA)

طراحي و پياده‏ سازي سيستم پروانه کار (PTW)

طراحي سيستم ثبت و گزارش‏