شماره

عنوان پروژه

نام کارفرما

مطالعات انجام شده

سال انجام

269 طرح پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس بخش B پروژه تأسیسات ماهشهر و خطوط لوله شرکت فنی و ساختمانی تهران جنوب

HAZard and OPerability (HAZOP)

Safety Integrity Level (SIL)

1397
268 احداث ساختمان بویلر فید پمپ بر روی مسیر خط لوله گاز واحدهای گازی در نیروگاه رودشور شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا (شرکت توسعه یک) Quantitative Risk Assessment (QRA) 1397
267 پروژه بندر خدماتی و صادراتی تمبک موسسه عمران ساحل HAZard IDentification (HAZID) 1397
266 بویلر چهارم پروژه تصفیه گاز شرکت پالایش گاز بید بلند خلیج فارس شرکت طراحان و مجریان فرآیند بخار

HAZard and OPerability (HAZOP)

Safety Integrity Level (SIL)

 1397
265 واحدهای BDB1 و LDPE مجتمع پتروشیمی امیرکبیر مجتمع پتروشیمی امیرکبیر Consequence Modeling (CM) 1396
264 سیستم‌های اطفاء حریق و کولینگ در مخازن و تجهیزات واحد آروماتیک مجتمع پتروشیمی بندر امام  Modeling and Updating of fire Water/Foam networks and also Updating of Fire Fighting and Cooling Systems 1396
263 واحد تولید بخار پروژه تصفیه گاز شرکت پالایش گاز بید بلند خلیج فارس شركت صنايع آذرآب

HAZard and OPerability (HAZOP)

Safety Integrity Level (SIL)

1396
262 کمپرسور CO2 واحد MEG پتروشیمی بوشهر شرکت پترو گاز پرشیا

HAZard and OPerability (HAZOP)

Safety Integrity Level (SIL)

1396
261 پروژه واحدهای اتیلن اکساید، اتوکسیلات، اتانول آمین و گلایکول اتر طرح مجتمع پتروشیمی ابن سینا همدان مجتمع پتروشیمی ابن سینا همدان HAZard and OPerability (HAZOP) 1396
260 پروژه واحد BD مجتمع پتروشيمي بسپاران بندر امام مجتمع پتروشیمی بندر امام HAZard and OPerability (HAZOP) 1396
259  پروژه تکمیل خط لوله 56 پالایشگاه گاز آفتاب پروژه توسعه میدان گازی کیش شرکت مارون کاران  HAZard and OPerability (HAZOP)  1396
258 تدوین لیست مدارک مهندسی مورد نیاز در طرح های صنعتی (MDR) مجتمع پتروشیمی بندر امام Prepare of master document register for Safety Engineering Projects  1396
257 طراحی تجهیزات خاموش کننده پرتابل درشرکت آب نیرو و واحد MTBE مجتمع بندر امام مجتمع پتروشیمی بندر امام  Design of portable Fire Extinguisher 1396
255 ممیزی از پروژه ‏های در حال اجرای پوشش ضد حریق در شرکت ‏های کیمیا و بسپاران مجتمع پتروشیمی بندر امام  Carry out an Inspection for Fireproofing Implementation 1396
254 پروژه ایستگاه کمپرسور فشار پایینI و II پروژه گچساران شرکت مارون کاران HAZard and OPerability (HAZOP) 1396
253 پروژه پکیج های Oily Water Treatment, UF, RO مجتمع پالایشگاه اصفهان شرکت نیر پارس HAZard and OPerability (HAZOP) 1396
252 کل واحدهای شرکت نفت پاسارگارد شرکت نفت پاسارگاد Fire and Explosion Study by Using DOW Method 1396
251 پروژه واحد تقلیل فشار گاز اتیلن مجتمع پتروشیمی اروند مجتمع پتروشیمی اروند HAZard and OPerability (HAZOP) 1396
250

پروژه اتاق کنترل و Substation تصفیه‏ خانه مرکزی مجتمع پتروشیمی بندر امام

مجتمع پتروشیمی بندر امام   Blast Study  1396
249 پروژه واحدهای جدید CDU/VDU و LPG مجتمع پالایشگاه آبادان شرکت طراحي و ساختمان نفت (ODCC)

HAZard and OPerability (HAZOP)

Safety Integrity Level (SIL)

1396
248 پروژه ارزیابی خطرات شغلی پتروشیمی جم مجتمع پتروشیمی جم Job Hazard Analysis (JHA) 1396
247 پروژه تدوین شناسنامه HSE مشاغل سازمان بوستان ها و فضای سبز شهرداری تهران Job Hazard Analysis (JHA) 1396
246 پروژه سازه های فلزی مجتمع پتروشیمی امیرکبیر مجتمع پتروشيمي اميرکبير Fireproofing Study 1396
245 پروژه اسکله صادراتی پالایشگاه میعانات گازی سیراف شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی (EIED) HAZard and OPerability (HAZOP) 1396
244 پروژه آبرسانی و گازرسانی به نیروگاه غرب کارون گروه جهانپارس

HAZard and OPerability (HAZOP)

HAZard IDentification (HAZID)

Safety Integrity Level (SIL)

Quantitative Risk Assessment (QRA)

1396
243 پروژه بازسازی و بازیافت +C2 پارسیان بخش مهر شرکت مهندسی و طراحی همپا انرژی (HEDCO)

Safety Integrity Level (SIL)

Safety Requirement Spec (SRS)

1396
242 تخلیه تانکر LPG در مجتمع پتروشیمی امیرکبیر مجتمع پتروشیمی امیرکبیر

Consequence Modeling (CM)

1396
241 سایت مهر پروژه پارسیان شرکت مهندسی و طراحی همپا انرژی (HEDCO) HAZard and OPerability (HAZOP) 1396
240 پروژه پکیج نمک‏ زدایی میدان نفتی آذر شرکت GasTech

HAZard and OPerability (HAZOP)

Safety Integrity Level (SIL)

1396
239 کاستی ‏سنجی وضعیت HSE در انبارهای نگهداری مواد اولیه و واحد PVC
مجتمع پتروشیمی بندر امام  HSE Gap Analysis studies
1396
238 طراحی و استقرار نرم ‏افزار آموزشی مبتنی بر آموزش ‏های سیستم مدیریت ایمنی فرآیند مجتمع پتروشیمی بندر امام

Design & implement of training software according to process safety system training

1396
237 استاندارد نمودن Dike wallهای مجتمع پتروشیمی بسپاران با استفاده از استانداردهای معتبر مجتمع پتروشیمی بندر امام  Dike Wall Standardization
1396
236

طرح بهینه‏ سازی و نوسازی سیستم فرآورش نفت و گاز

میدان نفت سفید

شرکت مهندسین مشاور طرح اندیشان

HAZard and OPerability (HAZOP)

HAZard IDentification (HAZID)

1396
235  جمع آوری و حذف گازهای آلاینده VOCs منتشره از سطح حوضچه‏‎ها شرکت پایش زیست آزما (اماکو) 

HAZard and OPerability (HAZOP)

Safety Engineering Studies

1396 
234 پروژه خط لوله 20 اینچی انتقال گاز به مجتمع پتروشیمی بندر امام مجتمع پتروشیمی بندر امام HAZard and OPerability (HAZOP) 1396
233 پروژه طراحی خطوط لوله انتقال گاز ترش بین پالایشگاه‏‏‏‏‏‎های پارس جنوبی
شرکت مهندسان مشاور سازه HAZard IDentification (HAZID) 1396
232 پکیج اسمز معکوس میدان نفتی آذر شرکت AVE

HAZard and OPerability (HAZOP)

Safety Integrity Level (SIL)

1396
231 ساخت جایگاه‏ های سوخت (بنزین و گازوئیل) مجتمع پتروشیمی بندر امام مجتمع پتروشیمی بندر امام Quantitative Risk Assessment (QRA) 1396
230 واحدهای 35، 42، 43، 44، 45، 50 مجتمع پالایشگاه نفت اصفهان شرکت نیرپارس Safety Integrity Level (SIL) 1395
229 ارتقاء و نگهداری سامانه مدیریت HSE سازمان بوستان‏ ها و فضای سبز شهر تهران

General Activities Related to Maintaining Management Systems

Planning and Reviewing of Document

HAZard identification,Risk Assessment and Management of Risk

Establish & Perform HSE Management System Requirements

Internal Auditing & Management Review

1395 
228 پروژه احداث سکوهای بارگیری فرآورده‏ های نفتی پالايشگاه نفت اصفهان شرکت بین المللی پتروتکسان HAZard and OPerability (HAZOP) 1395
227 پروژه جابجايی پست برق و جانمايی مشعل واحد OL2 پتروشیمی بندر امام مجتمع پتروشیمی بندر امام

Hazard Study

Feasibility Study

1395
226 بررسي وضعيت موجود و ارائه راهکارهای بهبود در حوزه HSE در کارگاه ‏ها و انبارهای دانشگاه صنعتي شريف دانشگاه صنعتي شريف

Check & Review HSE Non-Conformities in Workshops

Risk Assessment 

HSE Instructions

Checklists

Workshop Building Plot Plan & Lay out

1395
225 پروژه طراحي خطوط لولهگاز ترش بين پالايشگاهي سايت 1 و 2 پارس جنوبي شرکت مهندسان مشاور سازه

HAZard and OPerability (HAZOP)

Safety Integrity Level (SIL)

1395
224 پروژه فاز ساخت و راه ‏اندازی پکیج‏ های میدان نفتی آذر شرکت جهانپارس

HAZard and OPerability (HAZOP)

HAZard IDentification (HAZID)

1395
223 پروژه پسکرانه خشکی بندر و اسکله‏ های LPG پروژه بندر خدماتی و صادراتی تنبک شرکت عمران ساحل Quantitative Risk Assessment (QRA) 1395
222 کریدور ارتباطی بین فازهای جنوبی و شمالی پارس جنوبی شرکت برنا تدبیر بهتا

HAZard and OPerability (HAZOP)

HAZard IDentification (HAZID)

1395
221 پروژه افزایش ظرفیت انتقال نفت غرب کارون شرکت مهندسی طرح و پالایش

HAZard and OPerability (HAZOP)

HAZard IDentification (HAZID)

1395
220 کمپرسور CO2 مجتمع پتروشیمی اوره و آمونیاک لردگان گروه صنعتی هوایار HAZard and OPerability (HAZOP) 1395

مقالات دیگر...

صفحه2 از7

ارتباط با ما

دفتر مرکزی:

تهران، خیابان دستگردی (ظفر)، بین مدرس و آفریقا، پلاک 290، واحد 3

پست الکترونیک:

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تلفکس:

88871504 - 88871527

88871531 - 88871547

پروفایل شرکت

AIPCECO's Introduction Package

زمینه های فعالیت شرکت

انجام مطالعات HAZOP, HAZID, FMEA, JSA
پیاده ‏سازی SIL Assessment, SIL Verification, RAM, LOPA, FTA
استقرار سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
تحلیل شکاف سیستم مدیریت ایمنی فرآیند (PSM Gap Analysis)
بازنگری ایمنی پیش‏ راه‏ اندازی (PSSR)
کاستي‏ سنجي سيستم مديريت HSE
انجام مطالعات مهندسی پوشش ضد حریق (Fireproofing)
طراحی سیستم ‏های اعلان حریق، اطفاء حریق و کولینگ
تدوین کلیه مدارک مهندسی در حوزه ایمنی و آتش‏نشانی
ارزیابی کمی و کیفی ریسک حریق در ساختمان‌ها، انبارها و واحدهای فرآیندی
مدلسازی پیامد حوادث فرآیندی با استفاده از نرم ‏افزار PHAST
مدلسازی پیامد حوادث فرآیندی با استفاده از متدهاي CFD
ارزیابی کمی ریسک (QRA)
استاندارد نمودن Dike Walls
تدوین طرح واکنش در شرایط اضطراری (ERP)
ارزیابی ساختمان‏‏ها در برابر انفجار (Blast Study)
برگزاری دوره‏ های آموزشی تخصصی حوزه مهندسی ایمنی

ماهنامه الکترونیکی شرکت

بولتن خبری مهرماه 1397

JoomShaper