دانلودها

بهداشت، ایمنی و محیط زیست

هر سازمان که در مجموعة خود، تلاشي را به ثمر مي‏رساند قطعاً در طول دستيابي به اين هدف با برخي معضلات و هزينه‏هاي ناشي از فقدان اجراي اصولي موارد ايمني بهداشتي و زيست‏محيطي روبه‏رو خواهد شد که ممکن است اين معضلات تبديل به سدي در برابر مسير پيشرفت و توسعه سازمان شود از اين رو لازم است بخشي از نگاه سازمان همواره به سمت موارد ايمني، بهداشتي و زيست‏محيطي باشد تا با تخصيص ميزان بهينه‏اي از منابع، اهداف و توانايي‏هاي سازمان، بر مشکلات موجود فايق آيد. از سويي ديگر، مهم است که اين تخصيص منابع به گونه‏اي هدفمند و صحيح برنامه‏ريزي شود و از اتلاف و هرز رفتن منابع، هزينه و سرمايه‏هاي سازمان نيز جلوگيري شود. ما معتقديم بهترين راهکار، ايجاد و تثبيت يک نظام و چارچوب هدفمند HSE است، سپس سازمان مي‏بايست براي ارتقاي عملکرد HSE خود به پايش و بهبود اين نظام بپردازد.

شناسایی و تجزیه و تحلیل مخاطرات

شناسایی کانون های خطر و کشف پتانسیل های بروز حوادث و سپس اولویت بندی راهکارهای اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه راهی اصولی و موثر برای حفظ منافع و منابع ارزشمند سازمان‏ ها است. واحد شناسایی مخاطرات و ارزیابی ریسک شرکت آفتاب ایمن پرتو متشکل از مجموعه کارشناسان خبره و با تجربه ای است که با بکارگیری دانش روز و تسلط بر نرم افزارهای تخصصی مهندسی مرتبط در حوزه شناسایی مخاطرات فرآیندی و غیرفرآیندی پرمخاطره ترین صنایع کشور از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، شیمیایی و انرژی فعالیت می کنند.

مطالعه و شناسایی جامع مخاطرات بالقوه در صنایع مذکور از عناصر کلیدی مطالعات ایمنی و تحلیل مخاطرات بشمار می آید. کارشناسان این واحد تاکنون با استفاده از روش ‏های گوناگون، مطالعات شناسایی مخاطرات و ارزیابی کیفی ریسک را در بیش از 350 واحد فرآیندی و یوتیلیتی در بخش‏ های نفت، گاز، پتروشیمی و شیمیایی کشور بر عهده داشته اند.

مهندسی ایمنی و آتش نشانی

امروزه یکی از دغدغه‏ های اصلی مدیران در سازمان‏ ها و صنایع گوناگون، هزینه ‏های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از وقوع حوادث است که از اهم آنها می‏ توان به کاهش اعتبار سازمان، اتلاف سرمایه، وارد آمدن خسارات به منابع انسانی و تجهیزات اشاره نمود. بررسی ریشه ای حوادث (RCA) در گذر زمان نشان داده است، انجام مطالعات مهندسی ایمنی بویژه در طراحی ها به عنوان عاملی پیشگیرانه از مهمترین عوامل کاهش فراوانی وقوع حوادث در سازمان‏ ها بوده و همچنین باعث کاهش خسارات و آسیب های محتمل و پیش‏ بینی نشده می‏ گردد.

واحد مهندسی ایمنی شرکت مهندسین مشاور آفتاب ایمن پرتو با هدف ارائه مشاوره های تخصصی مهندسی ایمنی و آتش نشانی و با بهره گیری از همکاری متخصصین و کارشناسان مجرب، روش‏ ها و نرم افزارهای پیشرفته طراحی مهندسی و اطلاعات و یافته های علمی، در راستای ارتقای سطح ایمنی صنایع کشور گام بر می دارد.

مدلسازی پیامد حوادث فرآیندی

بررسی دقیق حوادث صنعتی معرف آن است که بخش اعظم آنها نه تنها قابل پیشگیری، بلکه شدت آنها نیز قابل پیش بینی بوده است؛ مشروط بر آنکه تحلیل پیامد حوادث در تأسیسات مورد بحث بموقع انجام و بر مبنای آن تدابیر ایمنی مرتبط در نظر گرفته می‏‏شد.

با توجه به امکانات، پتانسیل، دانش فنی، پرسنل متخصص، شرکای داخلی و خارجی موجود در این دپارتمان، کلیه فعالیت‏هایی که در ادامه آورده شده است توسط این مشاور اجرایی گردیده و در این خصوص آمادگی کامل خود را به منظور همکاری فی‏مابین اعلام می‏نماید.