ارتباط با مراکز دانشگاهی

مركز طراحي فرايند، ايمني و كاهش ضايعات (CPSL) در سال 1379 در دانشكده مهندسي شيمي و نفت دانشگاه صنعتي شريف تاسيس شده است. هدف از تاسيس اين مركز انجام پروژه هاي کاربردي، توسعه اي، پژوهشي و آموزشي در زمينه هاي مختلف طراحي فرآيند، ايمني در صنايع فرآيندي، مديريت HSE و ديگر زمينه هاي مرتبط مي باشد و از زمان تشكيل اين مركز تاكنون با بهره گيري از اساتيد دانشگاه و پرسنل با تجربه توانسته همكاري هاي نزديكي با صنايع نفت، گاز، پتروشيمي و صنايع شيميايي در زمينه هاي فوق داشته و پروژه هاي صنعتي متعددي را با موفقيت به اتمام برساند.

حوزه‏ هاي فعاليت:

 • طراحي فرآيند صنايع نفت، گاز، پتروشيمي و شيميايي
 • طراحي تجهيزات فرآيندي
 • شبيه سازي
 • شناسايي مخاطرات
 • ارزيابي کمّي و كيفي ريسك
 • مطالعات قابليت اطمينان
 • تحليل پيامد (Consequence Analysis )
 • مدیریت HSE

اهداف کلان مرکز:

 • ارائه خدمات مشاوره اي به شرکت هاي مهندسي مشاور
 • شناسايي نيازمندي هاي صنعت و تعريف پروژه هاي پژوهشي مرتبط
 • تلاش براي ارتقاء ارتباط صنعت و دانشگاه
 • شناسايي نيازمندي هاي آموزشي صنعت و ارائه دوره هاي آموزشي تخصصي
 • تعريف پروژه هاي کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتري و ارائه راهنمايي هاي لازم
 • گسترش و تهيه نرم افزارهاي تخصصي در حوزه هاي کاري مرتبط
 • ارائه مقالات علمي و کمک به ارتقاء سطح علمي در زمينه هاي مربوطه
 • توليد و گسترش دانش در حوزه هاي کاري
 • برگزاري سمينارها و کنفرانس هاي علمي