شماره

عنوان پروژه

نام کارفرما

مطالعات انجام شده

سال انجام

69

تأسيسات مرتبط با پروژه جابجايي فلر فاز يک عسلويه

شرکت پترو پارت

HAZard and OPerability (HAZOP)

1389
68 پروژه NGL خارگ شرکت بين‏ المللي مهندسي ايران (ایریتک)

Consequence Modeling (CM)
Quantitative Risk Assessment (QRA)
Buildings Blast Risk Assessment
Layout optimization
Impacted/Restricted Area & Fire Zones & Extent of fireproofing determination

1389-1391
67  کارخانه‏ هاي توليد قير تهران، بندرعباس، شيراز، اراک و تبريز
 شرکت نفت پاسارگاد
 HAZard and OPerability (HAZOP)  1389-1390
66  ترمینال قیر صادراتی بندر امام خمینی
 شرکت نفت پاسارگاد   HAZard IDentification (HAZID) 1389
 
65

واحد شيرين ‏سازي طرح افزايش ظرفيت توليدات پالايشگاه تهران

شرکت تن و تاس تابان
HAZard and OPerability (HAZOP)  1389
64 پروژه افزايش توليد بنزين پالايشگاه بندرعباس شرکت طراحي و مهندسي صنايع پتروشيمي (PIDEC) HAZard and OPerability (HAZOP) 1389
63 پروژه ذخيره ‏سازي گاز شوريجه جندي شاپور- NGSC

HAZard and OPerability (HAZOP)
HAZard IDentification (HAZID)
Equipment and unit layout analysis
Determination of fire zones (TOTAL approach)
Determination of impacted and restricted area (TOTAL approach)

1389-1390
62 طرح کارخانه گاز درود 3 خارگ شرکت البرز مسير

HAZard and OPerability (HAZOP)
HAZard IDentification (HAZID)
Qualitative Risk Assessment (QRA)
Safety Integrity Level (SIL)
Quantitative Risk Assessment (QRA)
Reliability, Availability, Maintainability (RAM) Study
Environmental Impact Assessment (EIA)

1389
61 پروژه‏ هاي احداث و راه ‏اندازي کارخانه قير دميده آبادان و پايانه صادراتي و وارداتي بندر امام خميني شرکت نفت پاسارگاد

Engineering documents review
Comment and Approval
Contractors' HSE management system improvement

1389-1391
60 پروژه‏ هاي احداث و راه ‏اندازي پایانه صادراتی قیر بندر ماهشهر   شرکت نفت پاسارگاد Engineering documents review
Comment and Approval
Contractors' HSE management system improvement 
 1389-1391
59 طرح توليد زودهنگام از ميدان نفتي هنگام شرکت نفت فلات قاره ايران HAZard and OPerability (HAZOP) 1389
58 طرح توليد زودهنگام از ميدان نفتي هنگام
شرکت نفت فلات قاره ايران HAZard IDentification (HAZID) 1389
57

ارزيابي و مديريت ريسک کريدور خطوط لوله کارون- اهواز (21 خط لوله انتقال شامل نفت زنده بنگستان و گاز ترش آماک)

 شرکت مهندسي مشاور طرح انديشان
 HAZard and OPerability (HAZOP)
HAZard IDentification (HAZID)
Quantitative Risk Assessment (QRA)
Emergency Response Planning
Pipeline Integrity Management (PIM)
 1388
56 واحد جديد گرانول‏ سازي گوگرد پالايشگاه نفت تهران کنسرسيوم احسان
HAZard and OPerability (HAZOP) 1388 
55 خط لوله انتقال گاز سيري - عسلويه
شرکت بين‏ المللي پيمانکاري عمومي ايران (IGC) HAZard and OPerability (HAZOP) 1388
54 پروژه توسعه ميدان هاي نفتي دانان و دهلران شرکت نفت مناطق مرکزي ايران (ICOFC) Environmental Impact Assessment (EIA)
EMMP
1388
53 نيروگاه مجتمع پتروشيمي فجر دو شرکت مپنا- توسعه

HAZard and OPerability (HAZOP)

 1388
52 تأسيسات آبگيري از دريا پالایشگاه نفت ستاره خليج فارس شرکت صدرا

HAZard and OPerability (HAZOP)

1388
51 سايت "اف" پروژه توليد حلال‏ هاي رنگ رنگين‏ کمان شرکت مهندسين مشاور پايدار انرژي پرشيا HAZard and OPerability (HAZOP) 1388
50 بخش دوم فاز يک تأسيسات جديد بهره‏ برداري سراجه قم
شرکت ايران ايتوک

HAZard and OPerability (HAZOP)

 1388
49 واحد پيش ‏تراکم مجتمع NGL-1000
شرکت فني و مهندسي خرد صنعت

 HAZard and OPerability (HAZOP)

1388
48 شناسايي خطرات و ارزيابي ريسک در پالايشگاه نفت بندر عباس ناحيه الف پالايشگاه نفت بندرعباس

HAZard and OPerability (HAZOP)
Safety Integrity Level (SIL)
Quantitative Risk Assessment (QRA)

1388-1389
47 پروژه تأمین سوخت مورد نیاز نیروگاه برق جزیره لاوان شرکت پایندان HAZard and OPerability (HAZOP)
HAZard IDentification (HAZID)
Safety Integrity Level (SIL)
1388
46 طراحي و تدوين نظام مديريت ريسک و نظام مديريت HSE پروژه ‏ها شرکت نفت پاسارگاد

OHSAS corporate document review
HAZard and OPerability (HAZOP)
HAZard IDentification (HAZID)
Job Safety Analysis (JSA)
Risk Assessment
System development and documentation
Staff training

 1388-1389
45 توربين هاي گازي نيروگاه فاز 6، 7 و 8 پارس جنوبي شرکت هيربدان

 HAZard and OPerability (HAZOP)

1387
44 خدمات مشاوره مدلسازي پيامد برای واحدهاي پالايشگاه نفت اصفهان شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‏ هاي نفتي ايران Weather condition studies
Topographical condition studies
Major scenarios determination
Consequence modeling for all selected scenarios Consequence modeling trainings course
Safe area determination around the refinery
Flare condition study
Toxic gas dispersion study
Book translation
Preparing educational package for consequence modeling
1387
43 تحليل پيامد در واحدهاي فرآيندي پالايشگاه نفت اراک پالايشگاه نفت اراک

Weather condition studies
Topographical condition studies
Major scenarios determination
Consequence modeling for all selected scenarios
Safe area determination around the refinery
Flare condition study & Toxic gas dispersion study

1390
42 پروژه بازسازي سکوهاي ميدان نفتي سيري موسسه دريا ساحل

HAZard and OPerability (HAZOP)
HAZard IDentification (HAZID)

1387 
41 پروژه توسعه ميدان گازي گشوي جنوبي و پالايشگاه مربوطه شرکت تهران رايمند

Equipment and Unit Layout Optimization
Building Blast Risk Assessment (to API 752)
Critical detection point

Fireproofing requirements
Determination of Fire Zones (TOTAL approach)
Determination of Impacted and Restricted Area (TOTAL approach
Accident simulation for natural gas and products pipelines

Accident simulation for wellhead area

1387
40 مهندسي تفصيلي ايمني در واحدهاي توليد مواد شيميايي رنگين کمان شرکت آريا پيشرو قرن

HSE Philosophy
Fire and Explosion Analysis
Fire Protection Philosophy
Hazardous Area Classification
UFD, P&ID and Calculation Notes for all FiFi systems
Spec.’s and Datasheets for all FiFi and Safety Equipment
Material Requisitions and TBE

1387
39 واحدهای فرآیندی پالایشگاه گاز بید بلند پالایشگاه گاز بید بلند

Weather condition studies
Topographical condition studies
Major scenarios determination
Consequence modeling for all selected scenarios
Safe area determination around the refinery
Flare condition study
Toxic gas dispersion study

1387
38 کارخانه گاز و گاز مايع NGL-3100 چشمه خوش شرکت سازه
Equipment and unit layout optimization
Building blast risk assessment (to API 752)
Critical detection points
Fireproofing requirements
Determination of fire zones (TOTAL approach)
Determination of impacted and restricted area (TOTAL
approach
Accident simulation for feed and products pipelines
Flares and cold vents simulation
1387
37 مدلسازی پیامد حوادث فرآیندی در مجتمع پتروشیمی تندگویان مجتمع پتروشیمی تندگویان

 Consequence Modeling (CM)

1387
36 پروژه توسعه ميدان نفتي خشت شرکت صدرا

Safety and Fire Protection Philosophies
Fire and Explosion Analysis

Risk Assessment
Detection Layouts
Hazardous Area Classification
Cause & Effect Charts

UFD, P&ID and Calculation Notes for all FiFi systems
Spec.’s and Datasheets for all FiFi and Safety Equipment
Escape Routes Drawings and FiFi Layouts
Material Requisitions and TBE

1387
35 طرح تأمين نفت خام پالايشگاه بندرعباس از طريق جزيره قشم (طرح پايانه شناورSPM) شرکت سرمايه‏ گذاري نفت قشم HAZard and OPerability (HAZOP)
HAZard IDentification (HAZID)
FMECA
Qualitative and Quantitative Risk Assessment
Ship maneuver simulation
Development of Emergency Response Plan
Development of Safe Operating and Maintenance Procedures
1387
34 پایانه صادراتی قیر و نفت سنگین بندر عباس شرکت توسعه انرژی خاورمیانه HAZard and OPerability (HAZOP) 1387
33 مخازن کلر و آمونیاک مجتمع پتروشیمی شیراز مجتمع پتروشیمی شیراز Consequence Modeling (CM) 1387
32 واحدهاي تصفيه با آمين، تانک هاي ذخيره نفت، آبگيري از دريا و تصفيه آب و آفسايت پالايشگاه نفت لاوان - بخش دوم شرکت بين‏ المللي پيمانکاري عمومي ايران HAZard and OPerability (HAZOP) 1387
31 واحد موجود نفتا هايدروتريتينگ شرکت نفت لاوان شرکت بين‏ المللي پيمانکاري عمومي ايران

HAZard and OPerability (HAZOP)

 1387
30 پروژه توسعه لایه نفتی پارس جنوبی شرکت مهندسی و توسعه عمید HAZard and OPerability (HAZOP)  1387
29 واحد تصفیه گاز زائد پالایشگاه نفت تهران کنسرسیوم احسان HAZard and OPerability (HAZOP)  1387
28 واحد بازیافت گوگرد پالایشگاه نفت تهران شرکت مهندسی و ساخت نارگان HAZard and OPerability (HAZOP) 1387
 27 واحد تولید هیدروژن پالایشگاه نفت تهران شرکت مهندسی و ساخت نارگان HAZard and OPerability (HAZOP) 1387
 26 واحد جديد گوگردزدايي از نفت سفيد و گازوئيل پالايشگاه نفت تهران شركت طراحي و ساختمان نفت (ODCC)  HAZard and OPerability (HAZOP) 1387
25 تأسيسات خشکي و دريايي ترمينال نفتي ماهشهر شرکت ماشين‏ سازي اراک HAZard and OPerability (HAZOP) 1387
24

طراحي سيستم هاي ايمني فاز 15 و 16 پارس جنوبي (بخش دريا)

SLT International

HAZOP and HAZID Studies
RAM/Criticality Assessment
Dropped Objects Study
Natural Ventilation Study
Ships Collision Study
Fire and Smoke/Gas Dispersion and Explosion Study
Escape, Evacuation and Rescue Study
Area Classification Schedule
Performance Standards for Safety Critical Systems
Environmental Job Specification
Environmental Impact Assessment (EIA)
Waste Management Plan
Noise Control Job Spec.; Noise Report and Maps
Emergency System Vulnerability Study
Building Safety Functional Specification
Building Blast and Fire Protection Report
Risk Assessment

Passive Fire Protection Job Spec., Drawings & Details
Fire Protection Job Specification and Firewater Report
Firewater
System UFD’s and P&ID’s
Fire & Safety Equipment Layouts, Specification

1386
23 واحد آيزوماکس پالايشگاه نفت تبريز پالایشگاه نفت تبریز

  HAZard and OPerability (HAZOP)

1386
22 واحدهاي تصفيه با آمين، تانک هاي ذخيره نفت، آبگيري از دريا و تصفيه آب و آفسايت پالايشگاه نفت لاوان - بخش اول شرکت بين‏ المللي پيمانکاري عمومي ايران

HAZard and OPerability (HAZOP)

1386
21 کليه واحدهاي توسعه ميدان نفتي رشادت شرکت پژوهش صنعت نفت  HAZard and OPerability (HAZOP) 1386
20 واحدهاي جديد تقطير اتمسفريک و تقطير در خلاء پالايشگاه نفت لاوان شرکت مهندسين مشاور ناموران
 HAZard and OPerability (HAZOP) 1386
19 کليه تأسيسات اسکله بارگيري پارس- مجتمع پتروشيمي مبين کنسرسيوم پايندان و طرح انديشان As-Built 1386-1387
18 کليه تأسيسات اسکله بارگيري پارس- مجتمع پتروشيمي مبين کنسرسيوم پايندان و طرح انديشان HAZard and OPerability (HAZOP) 1386-1387
17 کليه واحدهاي توسعه ميدان نفتي خشت شرکت پژوهش صنعت نفت  HAZard and OPerability (HAZOP) 1386
16 کليه تأسيسات آفسايت و اينترکانکشن مجتمع پتروشيمي مبين کنسرسيوم آزان- NPC  HAZard and OPerability (HAZOP) 1386
15 تاسيسات آبگيري از درياي مجتمع پتروشيمي مبين شرکت صنعتي دريايي ايران HAZard and OPerability (HAZOP) 1386
14 واحد آيزوماکس پالايشگاه نفت بندر عباس پالايشگاه نفت بندر عباس HAZard and OPerability (HAZOP)
Audit/Checklist Analysis
1386
13 8 خط لوله نفت وگاز عبوري از پشت سد در حال احداث گتوند شرکت مهندسي مشاور طرح انديشان HAZard IDentification (HAZID)
Consequence Modelling (CM)
Emergency Planning and Developing an Integrity Management Program
1385
12 تدوين طرح واکنش اضطراري در ايستگاه هاي سوخت رساني گاز فشرده شهر تهران امور پژوهش شرکت ملي گاز

Hazard Identification (HAZID)
Consequence Modelling (CM)
Emergency Response Planning (ERP)

1385
11  واحد جديد توليد پلي استايرن پتروشيمي تبريز شرکت پژوهش صنعت نفت   HAZard and OPerability (HAZOP)   1385

مقالات دیگر...

صفحه6 از7

ارتباط با ما

دفتر مرکزی:

تهران، خیابان دستگردی (ظفر)، بین مدرس و آفریقا، پلاک 290، واحد 3

پست الکترونیک:

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تلفکس:

88871504 - 88871527

88871531 - 88871547

پروفایل شرکت

AIPCECO's Introduction Package

زمینه های فعالیت شرکت

انجام مطالعات HAZOP, HAZID, FMEA, JSA
پیاده ‏سازی SIL Assessment, SIL Verification, RAM, LOPA, FTA
استقرار سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
تحلیل شکاف سیستم مدیریت ایمنی فرآیند (PSM Gap Analysis)
بازنگری ایمنی پیش‏ راه‏ اندازی (PSSR)
کاستي‏ سنجي سيستم مديريت HSE
انجام مطالعات مهندسی پوشش ضد حریق (Fireproofing)
طراحی سیستم ‏های اعلان حریق، اطفاء حریق و کولینگ
تدوین کلیه مدارک مهندسی در حوزه ایمنی و آتش‏نشانی
ارزیابی کمی و کیفی ریسک حریق در ساختمان‌ها، انبارها و واحدهای فرآیندی
مدلسازی پیامد حوادث فرآیندی با استفاده از نرم ‏افزار PHAST
مدلسازی پیامد حوادث فرآیندی با استفاده از متدهاي CFD
ارزیابی کمی ریسک (QRA)
استاندارد نمودن Dike Walls
تدوین طرح واکنش در شرایط اضطراری (ERP)
ارزیابی ساختمان‏‏ها در برابر انفجار (Blast Study)
برگزاری دوره‏ های آموزشی تخصصی حوزه مهندسی ایمنی

ماهنامه الکترونیکی شرکت

بولتن خبری مهرماه 1397

JoomShaper