بهداشت، ایمنی و محیط زیست

توانمندی‏ ها:

 • طرح ریزی استراتژیک HSE و ایمنی فرآیند (تدوین مقاصد، اهداف و برنامه های راهبردی HSE)
 • کاستی سنجی و پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی فرآیند (PSM)
 • کاستي‏ سنجي سيستم مديريت HSE
 • پياده ‏سازي استانداردهاي HSE-MS ، ISO 45001 ، ISO14000 و ISO 9001
 • فرهنگ سازی در زمینه HSE
 • طراحي و پياده‌سازي سيستم ارزيابي عملکرد HSE و تدوين شاخص‏ هاي عملکردي آن
 • نیازسنجی آموزشی و استقرار سیستم مدیریت آموزش‌های HSE
 • تهیه نقشه های فرار برای کلیه بخش های سازمان
 • مشاوره در زمینه بهبود مدیریت HSE پیمانکاران
 • انجام پروژه های شناسایی و ارزیابی ریسک نظیر FMEA، HAZID، JHA و …
 • به روزرسانی/ تهیه دستورالعمل ها و مدارک مورد نیاز HSE
 • مدیریت تابلوها و علایم ایمنی، هشداردهنده و فرار
 • ارائه مشاوره در زمینه ایمنی حمل و نقل و ترافیک (خودروهای حمل بار، خودروهای سازمانی و …)
 • بررسی و ارزیابی وضعیت موجود HSE در انبارها
 • بازنگری ایمنی پیش راه اندازی (PSSR)
 • نظارت بر ایمنی در ساخت و ساز
 • طراحی سیستم مدیریت HSE متناسب با نوع فعالیت‎های سازمان
 • پياده سازي سيستم مديريت بازرسي بر مبناي ريسک (RBI; Risk Based Inspection)
 • ارزيابي ريسک‏ هاي بهداشتي (HRA)
 • طراحي و پياده‏ سازي سيستم پروانه کار (PTW)
 • طراحي سيستم ثبت و گزارش‏ دهي حوادث و شبه حوادث
 • تحليل ريشه‏ اي حوادث (RCA; Root Cause Analysis)
 • طراحي سيستم مديريت تغيير (MOC) در بخش‏ هاي مديريتي، واحدهاي عملياتي و ساختار سازماني با رويکرد HSE
 • مديريت پسماند
 • مديريت طرح (MC) در بخش HSE پروژه ‏ها
 • مشاوره در زمينه پياده سازي سيستم ايمني مبتني بر رفتار (Behavioural-Based Safety)
 • پياده ‏سازي پروژه دستيابي به تغيير رفتار ايمني (Achieving Behavioural Change)
 • بررسي و ارزيابي جانمايي تجهيزات ايمني (Safety Layout Review)
 • تأمین نیروی کاری با کفایت و صلاحیت در زمینه‎های مرتبط با HSE
 • تهيه و تدوين طرح واکنش اضطراري و طرح مديريت بحران براساس مدلسازی پیامدها و ارزیابی ریسک
 • بررسی خطای انسانی با استفاده از روش SHERPA ، THERP ، HEART و …

امروزه بسیاری از سازمان ها به ضرورت برقراری سیستم مدیریت ریسک های بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) جهت دستیابی به مدیریت اثربخش و کارا در حیطه کليه فعالیت‏ های صنعتی و حوزه ‏های پیمانکاری پی برده و اقدام به استقرار و یا اصلاح سیستم مدیریت HSE در مجموعه تحت نظارت خود نموده اند. انجام این کار نیازمند بهره گیری از دانش و تخصص کارشناسان و مشاوران متخصص HSE است تا از این طریق بتوان به اصل بهبود مستمر در امر مدیریت سیستماتیک خطرات و ریسک ها دست یافت.

واحد HSE شرکت آفتاب ایمن پرتو با هدف ارائه مشاوره های تخصصی به سازمان ها و شرکت ها برای استقرار و اجرای نظام مند سیستم مدیریت HSE تشکیل گردیده است و در این راستا قابلیت های متعددی جهت اجرای پروژه های مختلف پژوهشی و عملیاتی در زمینه مدیریت HSE داراست. واحد بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) یک ساختار مدیریتی را برای اجرای موثر تمهیدات کنترلی ناشی از فرآیندهای شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک، ارزیابی و مدلسازی پیامدها و مطالعات مهندسی ایمنی فراهم می آورد.