مدلسازی پیامد حوادث

توانمندی ‏ها:

  • تعیین فاصله قابل قبول بین واحدهای فرآیندی (Fire Zone Spacing) در یک مجتمع صنعتی در حال طراحی
  • تعیین مرز سایت (Restricted Area) و حاشیه اثرپذیر (Impacted Area) با استفاده از مدلسازی پیامد
  • انجام مطالعات مهندسی پوشش ضد حریق (Fireproofing) برای تجهیزات و سازه‏ های فلزی
  • ارزیابی کمی ریسک QRA (تعیین ریسک فردی و جمعی- تعیین حریم خطوط لوله) در بخش‏ های خشکی و دریا
  • ارزیابی ساختمان‏‏ ها در برابر انفجار (Blast Study) و پیشنهادات عملی در ارتباط با کاهش اثرات آن
  • طبقه‏ بندی مناطق خطرناک ( Hazardous Area Classification)
  • مدلسازي با استفاده از ديناميک سيالات محاسباتی (Computational fluid dynamic (CFD
  • طراحی دایک وال‏ ها و بازنگری دایک وال‏ های موجود مطابق با استانداردهای معتبر
  • بررسي کارآيي جانمايي سيستم‏ هاي نشت‏ياب گازهاي سمي و آتش‏زا به کمک مدلسازي پيامد

در واحدهای صنعتی و پیچیده امروزی بدلیل شرایط عملیاتی حاد منحصر به خود، پتانسیل قابل ملاحظه ای از بروز حوادث وجود دارد. برخی حوادث صنعتی برجسته ‏ای که تنها در چند دهه اخیر رخ داده اند شامل فاجعه بزرگ نیروگاه اتمی چرنوبیل در اوکراین در سال 1986، حادثه پرتلفات سکوی نفتی Piper Alpha درسال 1988، انفجار درمجتمع پتروشیمی تولوز فرانسه درسال 2001 و آتش سوزی مهیب در پالایشگاه تگزاس آمریکا در سال 2005 بوده و عواقب آنها بسیار تکان‏ دهنده و اثراتشان گاه در ابعاد قاره ای یا جهانی جلوه‏ گر شده است و همچنین خسارت‏ های جانی، مالی و زیست محیطی عمیقی بر جامعه بشریت گذاشته اند.

افزون بر این، بررسی دقیق حوادث معروف معرف آن است که بخش اعظم آنها نه تنها قابل پیشگیری، بلکه شدت آنها نیز قابل پیش بینی بوده است؛ مشروط بر آنکه تحلیل پیامد حوادث در تاسیسات مورد بحث بموقع انجام و بر مبنای آن تدابیر ایمنی مرتبط در نظر گرفته می‏ شد. شرکت آفتاب ایمن پرتو مفتخر است که با بهره گیری از متخصصین مجرب در این زمینه و با استفاده از پیشرفته ترین روش‏های علمی و نرم افزارهای شبیه سازی و تحلیل پیامد، قادر به ارائه خدمات مشاوره تخصصی در واحد های فرآیندی در دست طراحی یا موجود است.